Signicat kjøper spansk samarbeidspartner

Publisert Sist oppdatert

Oppkjøpet av spanske Electronic IDentification (eID) skal ifølge en pressemelding styrke Signicats tilbud innen identitetsverifisering og elektronisk signering, og utvide tilstedeværelsen i europeiske og spansktalende markeder.

Oppkjøpssummen er ikke offentliggjort.

Trondheimsbaserte Signicat er i Norge best kjent som største leverandør av BankID. Oppkjøpet av eID er det andre store Signicat har gjort i år, etter å ha kjøpt opp Encap Security tidligere denne måneden.

eID ble grunnlagt i Madrid i 2013, og er i dag markedsleder innen digital identifisering i Spania. Selskapet vokser også internasjonalt. Det har mer enn 250 kunder i 30 land, hovedsakelig i finansbransjen og offentlig sektor, og 70 ansatte fordelt på 8 kontorer verden over.

Signicat har hatt et samarbeid med eID de siste fire årene. Gjennom dette har eIDs tjenester også tidligere vært tilgjengelig via Signicats plattform. Det sammenslåtte selskapet vil tilby det høyeste nivået for sikkerhet og overensstemmelse med reguleringer for digitale identitetsløsninger i det europeiske markedet. Det sammenslåtte tilbudet skal også sikre bred støtte for hele livssyklusen for sluttbrukere, og egne seg godt for organisasjoner i regulerte bransjer, som finansbransjen og offentlig sektor som følger strenge Know Your Customer- (KYC) og antihvitvaskningskrav (AML).

Etter oppkjøpet vil eID fortsette som en egen organisasjon med et uavhengig varemerke, med mål om full innlemmelse i løpet av to år.

Oppkjøpet er underlagt normale betingelser, inkludert godkjennelse av de spanske konkurransemyndighetene.