forsikring

Deler av teamet i Insurello fra en fotoseanse i 2020.

Schibsted øker investeringen i svensk forsikringsstartup

Verdien til Insurello har falt kraftig siden forrige emisjon.

Publisert

Selskapet hjelper folk å maksimere deres forsikringsutbetalinger, og tar en andel av pengene hvis kunden får utbetalt fra forsikringsselskapet.

Ifølge den siste årsrapporten fra Bolagsverket, vokste Insurello inntektene fra 25,3 til 30,8 millioner svenske kroner i forrige regnskapsår. Samtidig økte tapene betydelig. Resultatet endte på minus 127,3 millioner svenske kroner, noe som er mer enn en dobling av minusresultatet på 58,2 millioner svenske kroner året før.

Insurello har nå gjennomgått en real kriseemisjon, skriver nettavisen Breakit. Dokumenter fra Bolagsverket som Breakit har sett, viser at selskapet tar inn 28 millioner svenske kroner. De som deltar i denne nye runden er hovedsakelig eksisterende eiere som Schibsted, Nordstjernan, Luminar, Inventure og Soundtrap-grunnleggerne Per Emanuelsson og Björn Melinder. Spesielt de to førstnevnte øker sin aksjepost betydelig og eier nå over 34 og 30 prosent hver.

Ifølge dokumentene fra Bolagsverket vil investeringen skje til en aksjekurs på 6,1 svenske kroner, hvor det totalt er omtrent 8,4 millioner aksjer. Dette gir en verdsetting på over 51 millioner svenske kroner etter penger. Så sent som i juli 2021 tok Insurello inn 150 millioner svenske kroner fra Schibsted, Inventure og Nordstjernan, hvor de to førstnevnte allerede var del-eiere i selskapet fra før. Denne runden skjedde til en verdsetting på over 500 millioner svenske kroner.

Denne notisen er generert med bidrag fra ChatGPT, men redigert og desket av Shifter.no.