fond

Norfund-sjefen
Norfund-sjefen Tellef Thorleifsson,

Sa farvel til 20 selskaper i fjor: – Jobber systematisk med exit

Publisert

Fjoråret ble en exit-bonanza for Norfund, Norges statlige investeringsfond for utviklingsland, med salg av 20 selskaper. 

Det melder Finansavisen. 

– Vi jobber systematisk med å kverne porteføljen, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson til avisen. 

Nordfund-sjefen forteller videre at de jobber systematisk med exit fordi de ønsker å kunne sirkulere kapital. 

– Vårt viktigste bidrag er å få bedrifter opp å stå ved å bidra med kapital tidlig. Når vi da kan frigjøre kapitalen til å støtte nye selskaper, da gjør vi en større forskjell, fortsetter han. 

Ved årsskiftet hadde Norfund en portefølje på 36,3 milliarder kroner i komittert kapital, ifølge Finansavisen. 

Antallet selskaper på det statlige fondets portefølje har de siste årene økt jevnt. I 2016 var nemlig 124 selskaper i porteføljen, mens ved utgangen av 2023 var tallet 231. Norfund er også indirekte eier i rundt 1.000 bedrifter.

Norfund gjør typisk exit i aksjeinvesteringer etter fem til ti år. Selskapet sitter på gjeldsinvesteringer i fem til syv år og fondsinvesteringer i mellom ti og 12 år.

– Vi skal ikke være et kraftselskap eller bank, vi skal være en investor som får ting til å skje, sier Thorleifsson.

Norfund opererer med to hovedmandater: utviklingsmandatet og klimamandatet.

I 2023 var Norfunds avkastning, eller IRR (Internal Rate of Return), på utviklingsmandatet, 1,8 prosent i investeringsvaluta.