Vc

Nytt VC-fond: Bodil Sidén general partner i Kost Capital

Dansk VC-fond har sikret over 280 millioner til investering i europeisk mat-tech

Publisert

Et nytt dansk VC-fond ved navn Kost Capital har sikret 25 millioner euro (tilsvarende omtrent 280 millioner norske kroner) til investering i oppstartssbedrifter som jobber med ny mat-teknologi. 

Fondetble støttet av det danske statlige fondet Eifo, som tidligere støttet Performativ og Podimo.

Kost Capital planlegger å investere i oppstarts-bedrifter over hele Europa, med spesiell vekt på B2B-løsninger innen fremtidens matproduksjon. 

De har allerede gjort sine første investeringer i estiske Äio, en erstatning for palmeolje.

Med en visjon om «Bedre mat for flere mennesker» søker Kost Capital å møte utfordringer knyttet til befolkningsvekst, klimaendringer, matsvinn, helseproblemer og endringer i politikken. 

Fondet er ledet av Kasper Hulthin, Christian Tang-Jespersen, Mark Emil Hermansen, Jacob Lee Ørnstrand, og General Partner Bodil Sidén.