Nå kommer forbudsrytterne, men også el-sparkesykler er uskyldige inntil det motsatte er bevist

Publisert Sist oppdatert

El-sparkesyklene har fått sitt første dødsfall i Norden, og før noen vet noe som helst om årsaken til ulykken, ropes det etter et forbud.

Denne uken kom nyheten om at en 27 år gammel mann på sparkesykkel omkom i en ulykke i Helsingborg i Sverige torsdag kveld. Reaksjonene lot ikke vente på seg. De som allerede var kritiske til konseptet fikk bensin på bålet, blant disse en representant for det svenske trafikktilsynet som mente at fremkomstmiddelet ikke har noe i trafikken å gjøre.

Kravet om et forbud tok til i styrke, og nyheten spredte seg raskt til Norge og videre ut i Europa. Det hjalp lite at det lokale politiet presiserte at fremkomstmiddelet ikke alltid spiller en rolle. Den lokale politisjefen sa sågar til SVT at det har vært flere ulykker akkurat på dette stedet tidligere. Det skjedde i et lyskryss, og politiet mistenker at enten bilen eller el-sparkesykkelen har kjørt på rødt. De etterlyste også vitner til hendelsen.

Les også: Bøter, lisens og årlig avgift: Slik kan Oslo få bukt med sparkesykkelproblemene

Nesten før etterforskningen er i gang hadde altså både veimyndigheter og andre konkludert med at dødsfallet skyldtes el-sparkesykkelen og dens natur. Det er imidlertid vanskelig å se at trafikanter på sparkesykkel har en større tilbøyelighet til å kjøre på rødt enn andre. El-sparkesyklene har også en lav maksfart. 20 kilometer i timen er ganske mye lavere enn de aller fleste klarer å sykle. Sammenligningen med mopeder med mer enn dobbelt så høy maksfart, blir ganske søkt.

Innføringen av elsparkesykler har åpenbart ført til en del mindre ulykker. Vi i Shifter var de første til å omtale pågangen hos legevakten i Oslo. Det er liten tvil om at syklene har ført til at det er flere uerfarne trafikanter i bybildet enn ellers. Endelig har jo de som ikke har ønsket å tråkke selv, fått muligheten til å ta seg frem nesten like effektivt som andre syklister, uten å svette for det. Mange av de nyfrelste el-sparkesyklistene er med andre ord antagelig tidligere bilister, gående eller kollektivreisende, som ikke er vant til å ferdes på to hjul i byen. Men de begynner ikke å kjøre på rødt lys av den grunn.

Les også: -- Disse kjøretøyene har ingen ansvarsforsikring, og skader du andre, kan du påføre deg selv ganske store utgifter

Som med så mye annet nytt, er det alltid en innkjøringsfase. Vi vil gå fra en periode da folk synes det er gøy å leke med syklene fordi det er noe nytt og spennende, til en hverdag der de fleste bare ønsker å komme seg trygt og effektivt fra A til B. Det er mange gode grunner til å stille spørsmål ved inntoget av sparkesykler. Selskapene må få syklene til å vare lenger, slik at miljøregnskapet blir positivt. De må sørge for at syklene ikke sperrer fortau og forsøpler bybildet på annen måte. De må bruke GPSen til å lage «no go»- eller lavhastighet-soner i tett befolkede bygater eller parker. Sparkesyklistene selv må forstå at det allerede er ulovlig å feie avgårde på fortauene i høyere hastighet enn gangfart, det er lov å oppføre seg som folk.

Det kan selvfølgelig være tilfeller der el-sparkesyklenes natur har ført til ulykker, men som med så mange andre slike hendelser skyldes det som oftest menneskelig svikt. Sett at det viser seg at det ikke var mannen på el-sparkesykkel som kjørte på rødt, men bilisten. Skal vi da forby biler?