Hvorfor Nav søker innovasjonskraft

For oppstartsmiljøer kan offentlige anskaffelsesprosesser fremstå nærmest ekskluderende. Startoff gir oss muligheten til å nå ut til disse miljøene, skriver Daniel Neegaard og Fredrik Scheide i Nav IT.

Daniel Neegard er kontorsjef Design i Nav IT.

I en Shifter-artikkel som advarer mot regjeringens skryteprosjekt, utrykkes det bekymring for at offentlig sektor, med NAV som eksempel, kan benytte anskaffelsesordningen til å stjele ideer. Det er på ingen måte vår intensjon.

NAVs sourcing-strategi er å kjøpe tjenester der vi kan, men ellers være spesialister på selv å utvikle det som ligger innenfor kjernevirksomheten vår. Men med en så stor portefølje som NAV forvalter, vil det alltid dukke opp behov der markedet ikke leverer løsninger, eller det blir galt av oss å utvikle selv. Her mener vi det er riktig å søke ekstern innovasjonskraft i håp om å få løst utfordringene og dekket de behovene.

Mange selskaper opplever offentlige anskaffelsesprosesser som omstendelige og krevende. For mindre aktører og oppstartsmiljøer kan disse fremstå nærmest ekskluderende. Samtidig viser en undersøkelse DFØ har gjennomført at mange oppstartsmiljøer ønsker offentlig sektor som kunde. Startoff gir oss i NAV mulighet til å nå ut til disse miljøene. Når det er sagt så er Startoff en relativt ny innovasjonsplattform. Det er derfor naturlig at det er rom for forbedringer i både prosess og avtaleverk, som DFØ også påpeker. Men det er en start vi støtter helhjertet, i tråd med vår sourcing-strategi.

Gjennom det konkrete prosjektet som blir fremhevet i artikkelen, skal vi finne frem til en smidig arbeidsform som alle parter er komfortable med, for så å stake ut veien mot et sluttresultat, sammen. Som vi sier i beskrivelsen; NAV er ikke opptatt av å eie dette selv, men vi ønsker å bli en viktig kunde. Offentlig sektor er heller ikke alene om å ha behovet vi beskriver. Vi har derfor stor tro på det kommersielle markedspotensialet. Av samme grunn er det også utenkelig at vi ville tatt idégrunnlaget i dette prosjektet videre til for eksempel et konsulenthus.

Her ligger det litt i kortene at vi heier på de små oppstartsmiljøene med potensiale til å vokse gjennom en trygg kunde som NAV skal være. Hadde behovet vi beskriver eksistert som et ferdig produkt, innenfor kravene til personvern og datasikkerhet, ville det falt under punktet i vår sourcing-strategi som peker på hyllevare vi ville gått til anskaffelse av.

Når det gjelder vår rolle som partner i et slikt utviklingsløp har vi troen på at NAV, med betydelig kompetanse på smidig produktutvikling, vil være en riktig samarbeidspartner når det skal bygges et produkt som til slutt kan tilbys som en tjeneste til selskaper som nettopp driver med smidig produktutvikling. Med andre ord er vår ambisjon her at vi kan bidra til å skape et aldri så lite norsk industrieventyr. Vårt ønske med å delta i Startoff er å løse et konkret behov NAV har, samtidig som vi fungerer som en inkubator som kan bidra til å skape solide arbeidsplasser i fremtiden.