KOMMENTAR

Gründere på alle fire: Er det slik du vil ha oss, Vedum?

Regjeringens melking av gründere før de er klare til å bidra i samfunnet er klart skadelig. Vi trenger en helt ny tilnærming til gründerskap i Norge, skriver Erik Waatland, gründer og daglig leder i Tjuefire og leder av Oslo Venstres gründernettverk.

Gründer og Venstre-medlem Erik Waatland har lite til overs for næringspolitikken til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Jeg har tilbragt noen år på en gård i Steinkjer, og har fått mitt daglige syn av vårslipp og båssetting. Nå, i disse dager, kan jeg ikke unngå å føle meg som en melkeku, fanget mellom finansministeren og næringsministerens melkeroboter.

For melking er nettopp det som skjer: Næringslivet blir melket for hver eneste dråpe. Jeg vil hevde at det aldri før har vært så utfordrende - i moderne tid - å være gründer i Norge som nå. Dagens regjering innfører et økende skatte- og avgiftstrykk, og klemmer ut alt de kan fra norske bedrifter.

Gjennom hele mitt voksne liv har jeg oppfattet at regjeringene har stått på innovasjonens og entreprenørskapets side – inntil nå. For tiden opplever jeg at både regjeringens retorikk og politikk går ut på å kvele gründernes mulighetsrom til fordel for kortsiktige inntekter.

Hvem er det egentlig som er de ekte profitørene her?

Små og mellomstore bedrifter spiller en viktig rolle i norsk økonomi. Over en million arbeidstakere i bedrifter med færre enn 50 ansatte er avgjørende for verdiskaping, velferdsnivå og gode lokalsamfunn i Norge. Disse bedriftene utgjør en bærebjelke i hverdagen til folk flest og er en vital grunnmur for landets økonomiske vekst og stabilitet. Politikere bør legge til rette for stabile rammevilkår for små og mellomstore bedrifter, spesielt i en tid med økende usikkerhet i næringslivet.

Dessverre har den nåværende Støre-regjeringen skapt uforutsigbarhet for næringslivet ved å øke skatter på en plutselig og ustrukturert måte, noe som har skapt ytterligere utfordringer for mange bedrifter.

Selvfølgelig er vi mange som bidrar med glede. Jeg betaler skatt, langt mer enn hvermannsen. Men blir det aldri nok? Er ikke spenene ganske slitt nå, Vedum?

Jeg ser ikke at vi har en regjering som ønsker næringslivet vel.

Erik Waatland (V)

Jeg ser ikke at vi har en regjering som ønsker næringslivet vel. Små bedrifter trenger forutsigbarhet. Vi må gjøre kommunene mer bedriftsvennlige, lette på skatte- og avgiftstrykket og sørge for at byråkratiet ikke blir tyngre, men lettere.

Som mangeårig journalist og redaktør har jeg ikke hatt muligheten til å si hva jeg egentlig mener – før nå. Som bedriftseier har jeg for første gang engasjert meg politisk – fordi jeg ser fra innsiden av min scale-up at politikken går i en næringsfiendtlig og feil retning.

For vi kan ikke bare melke næringslivet. Vi må også sørge for at de får næring nok til å vokse – så det er noe å hente ut av dem etter hvert. Jeg frykter at dagens regjering gjør det så vanskelig å drive bedrift fra Norge, at de skremmer unna gründere som er villige til å ta risiko.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Det som bekymrer meg mest er at kortsiktige krav om inntjening går på bekostning av ideene vi skal leve av i fremtiden. Vi kan ikke ha en regjering av drøvtyggere som venter på været – vi trenger handling nå. Derfor må den «midlertidige» arbeidsgiveravgiften fjernes, formuesskatten på arbeidende kapital må reduseres, og man må stimulere til vekst gjennom næringsfond og bedriftsvennlige kommuner.

Det er først da vi får kyr som det er verdt å melke igjen.

Vi trenger en regjering som ser verdien i gründere og næringslivet, og som jobber for å skape et fruktbart miljø for innovasjon og entreprenørskap. Dagens regjering må endre kursen og forstå at det ikke er bærekraftig å melke gründere til de står på alle fire.

Tiden er inne for å gi næring til de som skaper verdier, slik at Norge fortsatt kan være et land preget av vekst, velstand og bærekraftig utvikling.

Først da kan Vedum og Støre gjøre seg klar til å gå i fjøset.