Innlegg

«50 milliarder dollar kan gjøre Norge til verdens beste land for vekstselskaper»

Verdens gründere og investorer vil flokke til landet hvis minimum 3 prosent av oljefondet investeres i norske oppstarts- og skaleringsbedrifter, skriver gründer Andreas Mjelde.

Andreas Mjelde tror et gigantisk statlig VC-fond vil bidra til et taktskifte i norsk innovasjon.

Norge kan bli verdensledende på innovasjon og oppfostring av vekstselskaper med virkemidler vi kjenner godt: En handlingsregel for investering i norske vekstselskaper via et nytt VC-fond med 50 milliarder dollar i tilgjengelig kapital. Selv om det er mye penger, trenger det ikke koste staten en krone i det lange løp.

Hvorfor?

Jeg mener de viktigste forutsetningene for å lykkes med oppskalering er

► Gode og forutsigbare rammebetingelser.

► Tilgang til riktig arbeidskraft.

► Tilgang til kapital. Mye kapital. 

Vi har gode rammebetingelser og en svært godt utdannet befolkning. Men få er interessert i å jobbe for oppstartsselskaper, og vi har et underutviklet kapitalmarked. 

Et fond på 50 milliarder dollar vil tilgjengeliggjøre like mye risikokapital per capita i Norge som i California. 

Like viktig er signaleffekten:

1. Nordmenn lytter til staten, og gründerskap vil endelig bli en respektert karrierevei.

2. De beste utenlandske VC-fondene og gründerne vil umiddelbart gjøre Norge til en prioritet, og vi vil få tilgang til flere gründere og utenlandsk kapital. 

Vi trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Og det trenger ikke koste en krone.

«VC Norway» kan gjennomføres med null eller negativ kostnad for staten, og vi kan bruke virkemidler vi faktisk er verdensmestere på allerede: handlingsregelen og oljefondet:

1. Vi oppretter en ny handlingsregel: «Minimum 3 prosent av oljefondet skal investeres i norske oppstarts- og skaleringsbedrifter». For å sikre stabilitet vil minimumsbeløpet uansett være 50 milliarder dollar (cirka 3 prosent av oljefondet per i dag).

2. VC Norway får mandat til å investere i norske oppstart- og vekstselskaper, samt på sikt også i VC fond der fondets mandat krever investering i norske selskaper. VC Norway kan lede såkornsrunder. I senere runder bør det ta en følger-rolle for å sikre en reell, privat interesse.

3. VC Norway skal ALLTID ta eierskap og på samme betingelser som andre investorer, og kan ta en styrerolle der det passer.

4. VC Norway skal operere på tilsvarende måte som et privat VC-selskap, altså søke å maksimere egen avkastning. De skal ansette de beste i Norge og utlandet til å lede fondet på konkurransedyktig vilkår.

5. Fondet bør ha som mandat å investere de første 30 milliardene innen de neste 7-8 årene. Dette gir nok tid til å sikre at det er gode selskaper å investere i, men samtidig raskt nok til at det vil være en sjokkeffekt som stimulerer til endring. 

6. Det vil koste et sted mellom 3 og 6 milliarder kroner i året å drifte VC Norway. Vi bruker allerede betydelig mer i året på Innovasjon Norge og Skattefunn. Vi kan legge dem ned, eller slå dem inn under VC Norway, og dermed ikke øke statsbudsjettet med en krone. Ikke fordi dette er dårlige ordninger, men fordi det er ingen grunn til at fellesskapet ikke skal få en eierandel og oppside. Det er også bedre for gründerne å få en profesjonell investering enn en subsidie fra staten. 

Alt i alt vil dette være en plan som 

a.) dramatisk øker innovasjonstakten i Norge, 

b.) er nøytralt eller kostnadsbesparende og 

c.) basert på noe vi virkelig kan: handlingsregelen og Oljefondet.

Hvis vi vil, så får vi faktisk dette til!

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.