Johan Brand (t.v.) og Jamie Brooker, medgründere i Kahoot og nå partnere i investeringsselskapet WeAreHuman. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Derfor har Johan Brand og Jamie Brooker solgt Kahoot-aksjer for nesten 200 millioner

Publisert Sist oppdatert

Medgründerne har solgt seg kraftig ned i Kahoot, og det mener de at de har gode grunner til.

Etter at Brand og Brooker gikk ut av edtech-selskapet de var med å starte, har de valgt å selge seg ned i flere omganger de siste to årene. Pengene har de brukt til å gå inn i nye startups, og siden 2017 teller det nå over 20 investeringer i Norden, Europa og Nord-Amerika. Av disse har det meste vært direkteinvesteringer i oppstartsselskaper, men en del av kapitalen har gått inn i fond som i sin tur investerer i ulike startups.

-- Har vi hatt et godt case, har vi evaluert om det har vært verdt å selge seg ned for å frigjøre penger, svarer den tidligere Kahoot-sjefen, Johan Brand, på spørsmål om hvorfor han har solgt seg ned.

Han og Brooker er nå partnere i investeringsselskapet We Are Human.

-- For meg gir det ingen mening å være en stor eier i et selskap der jeg ikke er med i det daglige. Med tanke på alle utfordringene som verden har, var det på tide å skifte fokus, fastslår Jamie Brooker.

Kraftig verdiøkning

Data fra OTC-listen på Oslo Børs viser at parhestene fra Kahoot og We Are Human har solgt aksjer for til sammen et sted mellom 150 og 200 millioner kroner i løpet av perioden. Likevel er porteføljen deres i Kahoot verdt mer nå enn tidligere på grunn av den sterke verdiøkningen -- fra moderate 792 millioner, da selskapet ble notert på OTC, til nærmere 4,26 milliarder kroner nå i dag.

-- Det er naturlig at gründere selger seg ned når de går ut av den daglige driften, det har vært et gradvis og strategisk nedsalg. Selskapet var «undervalued», og vi mener at det fortsatt er en stor oppside dersom selskapet får ut potensialet sitt, sier Brand.

En av de som har lastet opp med aksjer, er den kjente finansmannen Tore Aksel Voldberg. Nylig økte han sin pott i Kahoot med 15 millioner kroner, og satt da på aksjer verdt rundt 75 millioner kroner.

Snart på børs

Det har vært en kraftig verdiøkning i løpet av september, fra 22 kroner til 35 kroner per aksje. Ifølge OTC-listen sammenfaller dette med Brooker og Brands mest aktive nedsalgsperiode. Selskapet går nå på Merkur Market på Oslo Børs 10. oktober, ifølge siste selskapspresentasjon.

--Vi har ønsket å selge oss ned for å frigjøre aksjer, slik at langsiktige investorer kunne kjøpe seg inn. Vi mener at dette er en måte vi kan hjelpe selskapet vi startet og bygget opp. I en artikkel i Shifter skrev jeg jo at dette er en prosess som er viktig for slike selskaper. Som gründer må man være villig til å selge seg ned for å åpne opp rom for investorer som kan ta selskapet videre og slik øke totalverdien på egen eierandel.

Brand presiserer at han fortsatt har troen på selskapet, tross nedsalget.

Ikke dumpet aksjer

-- Hvorfor er du så skråsikker på at Kahoot er et undervurdert selskap, og at det fortsatt er en stor oppside?

-- Dersom de tar ut potensialet, er jeg sikker på at det fortsatt er en stor oppside. Se bare på andre selskaper i samme "space", som for eksempel Canva som verdsettes til 2,5 milliarder dollar. Dersom Kahoot klarer å følge sin opprinnelige visjon, at de bygger merkevaren og posisjonen videre, og blir en dominerende læringsplattform i skole, hjem og jobb, vil de kunne øke inntektene mange ganger det målet for 2021. Da har de også kapital til å bygge videre, påpeker Brand.

-- Kunne ikke andre investorer like godt blitt bekymret og dumpet prisen på selskapet når de så at dere to solgte dere så kraftig ned?

-- De kunne jo det, men så har vi vel vært flinke med hvordan vi har solgt oss ned. Vi har jo aktivt solgt på en høyere kurs hele tiden, ikke dumpet ut aksjer, kun solgt for å bygge oppover. Det var jo noen av de mindre som solgte unna alt de hadde i sommer. Det var ikke så strategisk, mener Brand.

Les også: Derfor er Kahoot mer enn bare en quiz-app, og Dragonbox er akkurat det de trenger

Sprer pengene

Den tidligere Kahoot-sjefen har likevel ønsket å diversifisere porteføljen, dersom det mot hans egen overbevisning ikke skulle gå bra med selskapet. Brand er som de fleste gründere alltid litt bekymret for at "babyen" han forlot, ikke skal klare seg -- enten av selskapsspesifikke grunner eller at det skulle skje noe i finansmarkedet som drar med selskapet ned.

-- Relativt sett sitter vi jo fremdeles inne med mye cash i selskapet, så vi er villige til å ta sjansen på at dette går riktig vei. Vi kan imidlertid ikke ha 90 prosent av kapitalen vår i ett case, derfor har vi redusert det. Nå har vi en femtedel av eksponeringen vår mot Kahoot.

En annen grunn til at de selger seg ned, er at de ikke har ekspertise om børsen, nå når Kahoot inntar Merkur Market.

-- Vi er gründere som tidligfase-investerer, og det er der vi virkelig kan bidra. Både Jamie og jeg liker å være investert i de prosjektene vi jobber med, vi går inn med strategiske investeringer tidlig.

Brooker er enig.

-- Aksjeverdien til et børsnotert selskap er påvirket av så mye mer enn bare hva selskapet får til. Jeg vil heller bruke kreftene mine der jeg har en direkte påvirkning. Jeg er likevel fortsatt en forholdsvis stor eier i Kahoot, både i antall aksjer og verdier, så jeg vil likevel kunne hente ut gevinsten av en fremtidig kursoppgang, sier Jamie Brooker.

Les også: 4 utfordringer Kahoot vil støte på i jakten på milliardomsetning

Gründere som investorer

Tidligere gründere som blir aktive investorer bringer ifølge Brand en annen dynamikk og ekspertise inn i selskaper og økosystemet. Han viser til at dette er en faktor som har vært utslagsgivende i Sverige, Storbritannia og USA, og at dette har bidratt at flere selskaper vokser seg virkelig store fort.

-- Jeg har fra vi startet Kahoot vært opptatt av at også gründere skal se på seg selv som investorer i egne selskaper, og at de skal bli behandlet i styrerommet som nettopp det.

-- Vi fortsetter som investorer og strategiske rådgivere til Kahoot, og heier på Åsmund (Furuseth), Morten (Versvik) og resten av teamet, påpeker han.

Jamie Brooker innrømmer at han savner deler av tiden da de var aktive fra dag til dag i den fremgangsrike edtech-startupen.

-- Å bygge Kahoot er noe av det mest givende jeg har gjort. Selskapet var et uttrykk for alt som jeg trodde på, og jeg elsket hvordan vi lærte noe nytt hver dag. Likevel var det på tide å gi seg. Som alle andre savner jeg «the good days», men jeg er glad for å legge de mer kjedelige og stressende delene av jobben bak meg.

For ordens skyld: Johan Brand er også en av investorene i Shifter.