Gründerlivet har mange feller man bør unngå å havne i. Foto: Andrew Neel, Unsplash

10 klassiske feller nesten alle gründere går i

Publisert Sist oppdatert

Av Salvador Baille, innovasjonsekspert og teknologirådgiver i selskapet Intelis.

Dette er mange årsaker til at startups feiler. På grunn av virksomheten jeg har valgt å dedikere mitt profesjonelle liv til, og som styremedlem i Connect Østlandet treffer jeg gründere og vekstselskaper med jevne mellomrom.

Det som fascinerer meg gang på gang er at de aller fleste sliter med nøyaktig de samme problemstillingene.

Her er de ti fellene nesten alle gründere går i:

1. Gründerne i selskapet har ulike planer med selskapet

Hva er viktigst for eierne? Kontroll over babyen sin eller rask vekst og potensiell lukrativ exit, som mest sannsynligvis kommer til å kreve ny kapital som vil utvanne gründerne? Uenighet mellom eierne eller i styret kan føre til at beslutningsprosessene i selskapet vil bli lammet. For en startup er dette et dødbringende scenario. Vær så trygg du kan på at din partner og du har samme mål. Skriv det gjerne ned også.

2. Avtalen mellom gründerne er faretruende naiv

Å være gründer er beintøft (jeg vet det fordi jeg har vært der). Sannsynligheten for at i hvert fall én av gründerne gir opp og finner seg en fast jobb er høy. Skal gründeren som "hopper av" få lov til å beholde aksjene sine og potensielt høste fruktene av de andre gründernes harde arbeid? Lag solide aksjonæravtaler som sikrer rettferdighet. I startfasen da alt er rosenrødt, er det lett å overse dette. Noen synes det til og med er vanskelig å diskutere dette temaet. Har man ikke en slik avtale på plass, vil det også kunne skremme bort potensielle investorer.

3. Vision over mission

Jeg har truffet mange visjonære gründere, med et sterkt ønske om å endre verden og helst disrupte et eller annet. Dessverre er det mindre vanlig at de kan artikulere hvem som deres er målkunder (eller brukere) og hvorfor det er akkurat dem. Følgelig vet de heller ikke hvilken verdi deres produkt eller tjeneste egentlig skal skape for disse. Visjonen forblir ikke noe annet enn en fantasi.

4. Konkurrentene blir neglisjert

Setningen "Vi har ikke konkurrenter" har jeg hørt mange ganger. Realiteten er i de fleste tilfellene at kunden allerede har løst problemet gründerne prøver å løse. Nøkkelen ligger i å kunne fastlegge i hvilken enhet kunden måler sitt problem og slå de nåværende løsningene på den. Husker leseren verdiforslaget til den opprinnelige iPod? "A thousand songs in your pocket". Simple, yet compelling!

5. Inntektsmodellen er uklar eller direkte feil

På ett eller annet tidspunkt må alle selskapene tjene penger. Alle gründere (og godt etablerte selskaper) har en tilbøyelighet til å overvurdere inntektene, undervurdere kostnadene og feilberegne tidspunktet for når begge skjer. Bruk nettverket ditt som sparringspartner og lag gode modeller med liknende forretninger og industrier som utgangspunkt. Mye av det kan dessuten finnes på nettet.

6. Diskutere internt i stedet for å møte kunden

Altfor mange gründere sitter på kontoret og drøfter kritiske temaer for fremtiden med utgangspunkt i magefølelser, ting de har hørt eller lest eller rett og slett clichéer og macho-påstander som "Vi må tro på oss selv". Hypoteser fører ingen steder dersom de ikke kan bevises eller avvises. Hypoteser må testes i virkeligheten, ved å snakke med potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Kom dere ut av kontoret og foran potensielle kunder.

7. Feil samarbeidspartnere

Å signere en kommersiell avtale med en stor aktør i markedet gründeren vil erobre, betyr ingenting i seg selv. Hvilke incentiver har den nye partneren for å utvikle markedet sammen med gründerbedriften i stedet for å drive "business as usual"? Hvilken suksesshistorikk kan partneren vise til i liknende tilfeller? Som regel skal man aldri gå med på en eksklusivitetsavtale med noen partner uansett størrelse.

8. Å jobbe gratis

Det er typisk at en såkalt "krevende kunde" bruker sin markedsposisjon til å tvinge gründerbedriften til å levere deres tilbud gratis først. Løftet er en rammeavtale eller en stor bestilling dersom piloten beviser verdien av gründerens produkt. Ingen skal jobbe gratis. Dersom en krevende kunde vil ha en gratis pilot må en vellykket pilot automatisk trigge en kjøpsordre . Kriteriene for suksess må også være avklart på forhånd i en formell kontrakt.

Alle disse fellene har to umiddelbare konsekvenser:

9. Panikkdrevet diversifisering

Når gründeren forstår at produktet eller tjenesten ikke blir det suksessen over natta han eller hun hadde forventet, er det typisk at man prøver å finne en vei ut. En klassisk felle er å tilby konsulenttjenester som ikke nødvendigvis har med gründerbedriften å gjøre og til kunder som aldri var tenkt som målgruppe. En annen typisk felle er å lansere nytt produkt etter nytt produkt uten feedback i rent sjansespill. Pivotering er bra, men bare så lenge man har tid og penger til det.

10. Fatal error: Å lete etter penger når selskapet allerede er teknisk konkurs

I altfor mange tilfeller har jeg blitt dratt inn i caser der kassa allerede er tom, gründerne har ikke tatt ut lønn i over et år og selskapet er fortsatt bare en utestet idé. Å hente en investor under sånne omstendigheter er enten umulig eller kan føre til en drastisk utvanning av gründerne, som dermed mister sin kontroll over selskapet.
Disse ti fellene er altfor vanlige. Samtidig er de enkle å unngå når man er klar over dem, selv om det kan bety mer planlegging i forkant og å jobbe enda hardere i driftsfasen. Resultatet vil vanligvis lønne seg.