Thomas W. Lindner, overlege ved 
Luftambulansetjeneste SUS. Foto: S. Lunde / SUS
Thomas W. Lindner, overlege ved Luftambulansetjeneste SUS. Foto: S. Lunde / SUS

Nå skal kunstig intelligens styrke nødsamtalene til 113

Publisert

– AMK-operatørene vet aldri hva neste telefon vil handle om. Det er krevende, sier Thomas Werner Lindner. Overlegen skal sikre et enda tryggere 113. 

Han leder et todelt prosjekt ved Helse Vest - som i siste ledd skal gi bedre nødhjelp når det gjelder som mest.

– Helsepersonell jobber for mye og trener for lite på reelle situasjoner, sier overlegen i Stavanger, også leder av Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS).

Prosjektet med støtte av Helse Vest og Norges Forskningsråd, skal først utvikle en simulatorteknologi til bruk av AMK-operatører, og deretter bruke kunstig intelligens til å analysere nødsamtalene i sanntid.

Øve på ulike scenarioer

– Denne teknologien er også overførbar til andre områder i helsesektoren, sier han, men gjør først rede for hensikten med simulering av operatørene i andre enden av nødnummeret:

– De er alene om å finne ut hva som feiler pasienten, og de får alle typer spørsmål. Alt fra nummeret til fastlegen - til melding om en buss med 15 skoleelever som har kjørt av veien, sier Werner Lindner - først intervjuet til en artikkel publisert på Helse Stavanger sine nettsider.

Å øve på ulike scenarioer er derfor nøkkelen, ifølge overlegen.

– Vi bygger en plattform som gjør at operatøren kan si til datamaskinen: «Ring meg opp som pasient». Operatøren kan også si hva slags hendelse det skal handle om, for eksempel hjertestans, sier han.

Kunstig intelligens

Før sommeren sendte kompetansesenteret ut en liten pilot, og de første testsamtalene er allerede tatt.

– Vi tror simulering er en treningsmetode som gir god effekt. Øver vi litt hver dag eller hver uke, lærer vi mer enn om vi kommer sammen på et kurs eller seminar, og øver mye noen få dager i året, sier Werner Lindner om prosjektets første steg.

Kunstig intelligens er nemlig neste.

Riktige avgjørelser

– Vi ønsker å analysere reelle samtaler på direkten. Med kunstig intelligens kan vi være en støttespiller for operatøren underveis, sier han - og forklarer ytterligere:

– Det finnes mye som sier mer om selve situasjonen på skadestedet enn ordene alene. Det kan være måten stemmen endrer seg på, lengden og kompleksiteten i setningene, bakgrunnslyder og enkelte nøkkelord, sier Werner Lindner, men understreker:

– Maskinlæring skal ikke erstatte mennesket bak røret, men bidra til å ta riktige avgjørelser - raskere.

Powered by Labrador CMS