LifeKeys er vant Angel Challenge under Startup Extreme. Foto: Dan Taylor

Psykologgründer vant en million: Utvikler tjenester for mental førstehjelp på nett

Publisert

– Dette er helt utrolig, fastslår Gudmundur Birgisson i LifeKeys etter seieren i Angel Challenge. Nå skal onlinepsykologen videreutvikle tjenesten som tilbyr videosamtaler med psykologer på nett.

Han har jobbet som psykolog både i den private og offentlige helsetjenesten. Der så han at mange først kom når problemene hadde blitt store. Det kan være ulike grunner til at folk ikke oppsøker psykolog, selv om de kanskje kunne trenge det. Noen ganger er det lang kjørevei, andre ganger kan det være vanskelig å få time, eller rett og slett bare en mental terskel.

Til de som sliter litt

I første omgang har startupen utviklet en videotjeneste der brukerne kan snakke med en psykolog online.

– Vår tjeneste er for de som sliter med lettere psykiske vansker, ikke de alvorligste tilfellene. Det kan også være de som bare trenger noen råd fra en psykolog, sier gründer Gudmundur Birgisson.

Han hevder at tjenesten kan virke vel så godt på de «lette» tilfellene, og at særlig den yngre generasjonen kan tenke seg å bruke videotjenester frem for vanlig konsultasjon.

– Vi vil gjøre det enklere og billigere å få tak i en psykolog. Du får time når du trenger det, med eksperter som brenner for faget sitt.

Mentaltech

Investeringen fra Angel Challenge-nettverket skal brukes til å videreutvikle tjenesten samt ferdiggjøre en programvare som følger opp brukerne utenom timene.

– I dag er det manglende oppfølging av behandlingsaktiviteten og progresjon utenom psykologtimene og etter behandlingsslutt, sier gründeren.

I programmet kan man registrere behandlingsmål og aktiviteter for å nå disse målene. Det kan være alt fra å gå en tur med hunden til å la seg eksponere for angst dersom du sliter med slike vansker.  

– Vi skal kartlegge problemet, iverksette tiltak og bruke dette til å se om behandlingen har effekt eller ikke, sier han, og hevder at en slik evidensbasert tilnærming vil øke kvaliteten på behandlingen.

– Men hva føler du selv nå, etter at dere gikk til topps i Angel Challenge?

– Jeg er jo utrolig glad og har nesten ikke sovet på to døgn. Rett og slett helt overveldet over at LifeKeys vant, fastslår psykologgründeren. Jeg tror ikke jeg ville nå så langt hvis det ikke var for hjelpen jeg har fått fra investorene, teamet og fra min kone, Kristine Kogstad, som også er med i teamet.