Gudmundur Ebenezer i Lifekeys. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Gründerpsykologens 4 tips for å bevare en god psykiske helse i hverdagens berg- og dalbane

Publisert

Gründerhverdagens berg og dalbane - hvordan påvirker det vår psykiske helse, spør Shifters gründerpsykolog Gudmundur Ebenezer i dette innlegget. 

Som gründer jobber du mye. Du har klokketro på forretningsideen din, og når du legger inn så mye innsats på å utvikle den, er det klart det også oppstår et emosjonelt forhold mellom deg og selskapet ditt.

Gründerhverdagen består av mange ulike oppgaver som både går innenfor og utenfor eget kompetanseområde. Dessuten kan du bli raskt påvirket av omgivelsene. For eksempel hvis man har brukt mye tid og energi på en viktig kunde, uten at det ender med kjøp, eller at man ikke rekker en deadline - som i sin tur gjør at man mister investering.

Som en liten bedrift med begrensede ressurser blir man ofte mer påvirket når ting ikke går helt etter planen. Derfor er det kjent at gründerhverdagen ofte går som en berg- og dalbane der man opplever oppturer og nedturer om hverandre. Hverdagene er ofte intense,  og de fleste gründerne kan nok kjenne igjen følelsene av intens driv, motivasjon, adrenalin, fokus, nervøsitet, stress, ubehaget av å feile, sorg, lettelse og tankene om at dette kanskje ikke går - og så igjen følelsen av at dette løser seg.

Følelsesspekteret er stort og man kommer seg som regel ikke unna, men det er viktig å huske på at dette konstante spranget med positive og negative følelser og tanker kan påvirke hvordan man tenker om seg selv og vår psykiske helse.

Det er ikke uvanlig at man som gründer vil oppleve ulike psykiske plager. Noen ganger kan dette være en driver for entreprenørskapsånden, mens andre ganger kan dette bli en hemmer for det arbeidet som skal bli gjort. Det kan påvirke motivasjon og følelsen av mestring, og derfor er det så viktig å fokusere på psykisk helse i gründerhverdagen.

Her er mine fire råd for å bevare den psykiske helsen i forbindelse med en hektisk gründerhverdag:

1. Åpenhet i teamet eller med andre:

Det å skape en kultur i gründer-teamet eller for seg selv om å være åpen om hvordan man har det, kan være viktig for både deg selv og andre dersom man opplever psykiske plager. Det å dele med hverandre, lytte til hverandre, vise forståelse og støtte hverandre kan være svært viktig for den enkelte som kjenner på psykiske plager - ved at man kan få hjelp av den støtten de andre viser.

Det å kunne fortelle om psykiske plager kan være stor hjelp i seg selv, samtidig åpner det opp for muligheten om å finne ut hva som utløser plagene slik at man kan finne løsninger som igjen gjør at man føler seg bedre. Åpenhet i teamet bidrar til å normalisere disse opplevelsene, man får støtten man trenger, og det gjør det lettere å kunne ta noen dager hvor man jobber med seg selv eller oppsøker profesjonell hjelp for å takle problemene.

2. Balanse mellom jobb, familieliv og fritid

I en hektisk gründerhverdag hvor oppturene og nedturene kommer på løpende bånd og man kanskje kjenner trangen til å jobbe dag og natt for å løse dette, er det viktig å huske på at man også trenger tid til familien og fritid. Det å ta tid til å være med familien er viktig for relasjonene, samt for å føle seg vel ved at man klarer å være tilstede med dem.

Familien er ofte en stor støttespiller for en gründer, og det er derfor viktig å benytte nok tid med den. Det å ta seg tid til dette vil også gjøre så man unngår å få dårlig samvittighet over at man ikke har tid til å være tilstede for dem. I tillegg er det viktig å ha litt tid til fritid hvor man kan gjøre noe man selv liker å gjøre. Egentid er viktig for å opprettholde motivasjonen, samtidig som det kan redusere eventuelt stress man føler på ellers i hverdagen.

3. Rutine i hverdagen

Vi mennesker er av en art som trives godt med å ha rutine i livet. Det å planlegge hvordan dagene skal legges opp kan bidra til å redusere stress. Dette kan inkludere å ha faste tider for når man skal legge seg og stå opp. Dette er viktig da det kan gi oss en stabil soverutine slik at man får nok søvn i løpet av døgnet. Det å ha en fast rutine for dette kan gjøre slik at man unngår å få søvnproblemer som fort kan oppstå hvis man har en stressende hverdag hvor man opplever å jobbe til langt på natt eller bli liggende våken å tenke på alt man skulle gjort.

Videre kan det være viktig å legge inn faste rutiner for når man skal spise, slik at man sikrer at kroppen får nok næring – da dette hjelper mot å bli utslitt. Til slutt kan det være viktig å legge opp faste tidspunkt for når man skal jobbe, når man skal være med familien og når man skal ha egentid – slik at man kan fokusere på det man skal gjøre da og ha mulighet til å legge jobben bort mens man er med familien.

Rutiner kan også bidra til en bedre psykisk helse ved at man har lagt opp dagen slik at man får tid til å gjøre det man skal - uten å måtte ha dårlig samvittighet for at man ikke har jobbet lenge nok eller fått nok tid med familien. Dette gjør også dagen mer forutsigbar, og det er viktig å huske på at man får bare gjort en begrenset mengde i løpet av en dag.

4. Kognitiv terapi

Psykiske problemer påvirker både tanker, følelser og handlinger – kognitiv terapi kan hjelpe i form av at man lærer å bli kjent med hvordan disse henger sammen og hvordan man kan skille disse. Dette kan være nyttig for å få ytterligere forståelse av de psykiske problemene samt hvordan man kan endre tankemønster, i tillegg kan det benyttes både til stressmestring, samt å fremme prestasjoner.

Som entreprenør må man ta sjanser, prøve nye ting, gå ut av komfortsonen og ta valg selv om man ikke alltid vet utfallet av, og det er normalt å gjøre feil iblant. Til slutt er det viktig å huske på at psykiske plager ikke er et tegn på svakhet og det er normalt å ha negative følelser og tanker, miste motivasjonen og ha lite energi. Det er derfor også helt greit å spørre om hjelp og ta seg tid til å jobbe med den psykiske helsen.