Gründerpsykolog Gudmundur Ebenezer. Foto: Unsplash/Per-Ivar Nikolaisen

Kunsten bak et godt team: Vit forskjellen på selvtillit og selvfølelse

Publisert Sist oppdatert

Shifters gründerpsykolog Gudmundur Ebenezer om hvordan kombinasjonen av selvfølelse og selvtillit kan bli helt avgjørende i et team. 

Selvtillit i gründer-teamet er viktig for gjennomføringen av oppgavene, prestasjonen i gjennomføringen og det å ta på seg nye oppgaver, nytt ansvar, at teamet har tro på at de kan få til noe. For å nå nye mål er det viktig at man har troen på seg selv, føler trygghet, har en positiv innstilling og selvtillit. Disse faktorene fører til at teamet presterer bedre og ofte trives bedre på jobb.

Når man snakker om selvtillit er det også relevant å ta opp begrepet selvfølelse - fordi selvtilliten er en del av selvfølelsen. Som nevnt handler selvtillit om troen på at man kan få til noe og at man tenker at man er gode til å gjøre visse ting. Selvfølelsen på den andre siden handler om holdningene man har til seg selv - verdien man tillegger seg selv som menneske uavhengig av hvordan man presterer.

Man kan for eksempel ha lav selvfølelse og høy selvtillit. Dette kan skape et press om at man må prestere til en hver tid og at den verdien man tillegger seg selv er basert på prestasjonen. Så hvis man feiler, tenker man gjerne at man selv er feilen og ikke eventuelle andre faktorer.

Har man høy selvfølelse og samtidig høy selvtillit, vil man ha større trygghet rundt arbeidsoppgaver og nye utfordringer - fordi prestasjonen er ikke den som avgjør verdien man tillegger seg selv som menneske.

Team-spillere med god selvtillit er viktige å ha når det kommer til målsetting fordi dette gjør at de tør å sette seg høye mål og de bestemmer seg for å nå disse. Å bygge god selvtillit og selvfølelse til de i teamet er viktig fordi det fører til bedre prestasjoner, økt trygghet samt trivsel på arbeidsplassen - som igjen vil skape et bedre arbeidsmiljø og økt produktivitet. Det fører også til at ansatte tør å ta nye utfordringer, tør å ta økt ansvar og blir generelt mer motiverte. Videre gjør dette at de også håndterer endringer bedre.

De i teamet har som regel kunnskapen og kompetansen for jobben de gjør, men om selvtilliten ikke er tilstede kan det være de unngår å ta på seg nye utfordringer og oppgaver de hadde kunne utført eksemplarisk selv - på grunn av usikkerhet.

Men hvordan bygger man egentlig selvtillit og selvfølelse hos hver enkelt ansatt og som et samlet team? Det er flere ting som kan gjøres både for individet, men også for fellesskapet for å bygge hverandre opp.

  1. Gi ros ofte - og gjerne i fellesskap. Ved å gi ros til ansatte i fellesskap vil gi større glede og flere vil dele denne. Dette øker sannsynligheten for at man vil bygge opp selvfølelsen til den enkelte og det vil være med å skape en positivitet i selskapet. Videre kan man også gi konstruktive tilbakemeldinger, men dette bør foregå en-til-en slik at man ikke bryter ned selvtilliten til den enkelte. Vi mennesker er ofte flinke til å kritisere oss selv så derfor er det å gi ros veldig viktig.
  2. God kommunikasjon. Bli kjent med alle i teamet. Lær deres styrker og derav delegere ansvarsområder ut fra disse. Dette vil gi de økt eierskap til arbeidsoppgavene samtidig som det skaper en mestringsfølelse hos den enkelte som er viktig for både selvfølelse og selvtillit.
  3. Gi hver ansatt god opplæring. Dette vil gi hvert individ trygghet til arbeidsoppgavene, som vil øke prestasjonene og skape mestringsfølelse.
  4. Gi tillit og legg opp for mestring - involvere alle i hva som skjer i bedriften og i nye oppgaver/utfordringer. Tillit er med på å skape selvtillit til å håndtere utfordringene og mestringsfølelsen vil være med å bygge opp selvfølelsen.
  5. Respekter alle i teamet jevn utad. Både selvfølelse og selvtillit øker ved at man føler man blir respektert av andre gjennom at man blir hørt, sett, får anerkjennelse og føler man blir akseptert.
  6. Skap et godt og åpent arbeidsmiljø. Hvis hver person i teamet føler at de kan være seg selv, at de trives på jobben og føler tilhørighet til arbeidsplassen, vil dette bidra til bedret selvfølelse. Samtidig skaper det bedre prestasjoner på jobben.

Ved å bygge opp teamets selvtillit og selvfølelse vil man se økt trivsel i teamet som skaper økt produktivitet og økte prestasjoner. Videre vil det skape en trygghet slik at de tør å sette seg høyere mål og ta nye utfordringer, og det vil gjøre slik at de er i stand til å takle nye utfordringer.

Som med de fleste ting så er det mye lettere i teori enn i praksis, men et sted må man begynne.

Les flere innlegg fra gründerpsykologen.