Gründersjef Pål T. Næss i Innovasjon Norge ønsker flere norske scaleups. Foto: Kicki Nilsson/Innovasjon Norge

Innovasjon Norge forsvarer statsbudsjettet: To milliarder til gründere

Publisert Sist oppdatert
Etter at gründermiljøet kom med krass kritikk av regjeringens startupsatsing, rykker Innovasjon Norge ut for å roe gemyttene.

Ledende gründere var ikke nådige da Høyre og Fremskrittspartiet la frem sitt forslag til statsbudsjett. Den lenge varslede endringen i opsjonsskatten, var en stor skuffelse. Også organisasjonene Abelia, Norsk Venturekapitalforening og IKT-Norge var opprørte. Innovasjon Norge hevder imidlertid at det er mye penger i budsjettet.

"Totalt får Innovasjon Norge en budsjettramme på 3,8 milliarder kroner for tilskudd og 3,4 milliarder for lån i foreslått statsbudsjett. I fjor ble 24 prosent av dette gitt til gründere og oppstartsbedrifter, og den fordelingen forventes videreført i 2018. Kombinert med de nye tiltakene betyr det at norske gründere og oppstartsbedrifter kan få tildelt mer enn 2 milliarder kroner i 2018," skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

-- Forslaget til statsbudsjett manifesterer at regjeringen satser på gründere, og videreføringen av gründerplanen sikrer at norske oppstartsbedrifter kan vokse og utvikle seg med de samme rammevilkårene, sier gründersjef Pål T. Næss i pressemeldingen.

Tiltakene

I tillegg til å videreføre den såkalte gründerplanen ønsker regjeringen å investere 125 millioner kroner i et nytt såkornfond som skal brukes til utvikling av teknologibedrifter. Beløpet skal utløse minst like mye i privat kapital. Også presåkornordningen får 50 millioner kroner i nye midler.

-- Presåkornordningen har bidratt til å utløse risikokapital og resultert i vekst, som ved salget av presåkornaksjer i Rock Physics Technology, påpeker Næss.

"Forsterkede satsinger"

Statsbudsjettet foreslår også økte midler til testsentre, 27 millioner kroner til bedriftsnettverk og klynger, 30 millioner kroner til demonstrasjons- og pilotprosjekter i havrommet, samt en satsing på 40 millioner kroner på eksportområdet. Innovasjon Norge skal i tillegg lede et pilotprosjekt i transportnæringen der det offentlige og private aktører samarbeider om å utvikle nye løsninger.

-- Til tross for at endringen i opsjonsbeskatningen ikke ble som vi, med mange interesseorganisasjoner og bedrifter, hadde ønsket oss i dette første forslaget, ser vi på dette som et godt budsjett for nye norske selskap, fortsetter han.

Følgende programmer er forbeholdt eller tilgjengelig for nye norske selskaper i forslaget til statsbudsjett. Disse kommer i tillegg til de ordinære finansieringsordningene som etablerertilskudd, innovasjonslån, miljøteknologiordningen og innovasjonskontrakter:

 
Programmer forbeholdt gründere  
Programmer i gründerplanen 30 mill 
Nytt såkornfond for IKT 250 mill 
Presåkornkapital 50 mill 
Programmer tilgjengelig for gründere  
Økte midler til klynger og bedriftsnettverk 27 mill 
Økt satsning på eksportområdet 40 mill 
Demonstrasjon og pilotprosjekt i havrommet 30 mill 
Demonstrasjon og pilotprosjekt i transportsektoren 15 mill