Psykolog og tech-gründer Gudmundur Ebenezer i Lifekeys skriver i Shifter. Foto: Lifekeys

"Gründerpsykologen": Slik unngår du investorene som kan gjøre gründerdrømmen din til et mareritt

Publisert Sist oppdatert

Gudmundur Ebenezer er psykolog og gründer av online-psykologtjenesten Lifekeys, og gir gode råd om mental helse til gründere og investorer i spalten "Gründerpsykologen"

Gründere bør granske investorenes personlighet og verdier, ikke bare hvor mye penger de har i banken og om de er enige om forretningsmodellen, mener Gudmundur Ebenezer, Shifters nye gründerpsykolog. 

Du har hatt en idé dvelende i hodet i flere år, jobbet hardt ved kjøkkenbordet i en lang periode, funnet et lekende og enkelt navn, diskutert idéen med kjente og ukjente, fått støtte fra både «friends, families and fools», og tatt dine første skritt mot å få produktet ditt på markedet. Likevel, på ett eller annet tidspunkt, må de aller fleste gründere ha hjelp fra investorer.

For de fleste startups er kapitalinnhenting en vanskelig, men nødvendig prosess man må gjennom for å kunne realisere sin forretningsdrøm. Jakten på kapital kan fort bli desperat og hektisk, med stor fare for at alt fokuset handler om sjekkens størrelse og ikke hvorvidt dette er en investor man faktisk kan jobbe med. Selv om gründeren lykkes med å innhente kapital trenger ikke det nødvendigvis å bety gull og grønne skoger. Forholdet til investorene kan utvikle seg til en negativ og konfliktpreget relasjon – gjøre gründerdrømmen til et mareritt. I slike tilfeller trenger det ikke være slik at investoren var ‘ond’ eller gründeren ‘dum’. Det kan simpelthen skyldes at partene ikke passet til hverandre. Så hva bør en gründer se etter hos investoren for å få en god relasjon?

For at en investor-grunder-relasjon skal lykkes, må den være preget av kritisk analytisk tankegang, samt kultur for å ha forskjellige synspunkter. Likevel er det viktig at personlighet og verdier hos investoren ikke er for forskjellig fra gründeren selv. Like barn leker best, og det samme gjelder nok også i relasjonen mellom gründer og investor.

En god start er å gjøre seg opp en mening om hva slags personlighet og verdier man selv har. Her kan personer som står oss nærme ofte være best egnet til å gi ærlig tilbakemelding på hvordan vår personlighet og verdisyn oppfattes utenfra. Psykologer definerer personlighet som stabile, karakteristiske måter å tenke, føle, handle og reagere på. For eksempel, hvis gründeren selv er innadvendt og forsiktig, kan det være uheldig å ha en investor som er utadvendt og spontan.

Noenlunde like leveregler («belief system») kan også være viktig ettersom investoren og gründeren tar sine egne «belief system» inn i deres tanker om hvordan startupen skal drives. Leveregler og verdier er de såkalte interne regler som vi har om oss selv, omgivelsene og andre mennesker. Det påvirker også hvilken motivasjon og forventninger man har for investeringene sine. Det finnes mange historier om investorer som ønsker fokus på hurtig vekst, men hvor gründeren ønsker å bygge stein for stein. Da har man ikke fått avklart hvilke forventninger og motivasjon man har med inn i samarbeidet, og man vil ha store problemer med å komme til enighet om riktige tiltak i ulike situasjoner.

Gründeren bør derfor i dialog med investorer ta initiativ til å bli kjent utover spørsmålene som har med forretningsmodell, life-time-value og kapitalbehov å gjøre. Prøv å få innblikk i hvordan investoren tenker og hvilken planer han eller hun har for bedriften. Dette bidrar til å forstå investorens intensjoner og avklare forventningene. Å stille spørsmål om hvordan investoren er som person og å bli bedre kjent med hans eller hennes erfaringer viser bare at man er grundig og nøye med hvilken type folk man ønsker å samarbeide med.

For å avklare forventninger og legge til rette for gode relasjoner med investoren er det noen enkle punkt man må finne ut av:

  1. Hva er investorens motivasjon til å investere i din bedrift?
  2. Hvilke forventninger har investoren?
  3. Hva slags personlighet og verdisyn har investoren?
  4. Og til slutt, basert på hvilke svar du sitter igjen med, må du spørre deg selv: Er dette noen du kan arbeide sammen med i både medgang og motgang?

Til slutt kan man huske på at gode relasjoner ofte skapes i uformelle settinger. Kanskje er ikke et par øl sammen med investoren det dummeste man kan gjøre. Så må man være klar over at målet ikke er å undersøke om investoren spanderer, men å bli bedre kjent med personen uten å snakke om grafer, prosent og budsjett.

Les mer om Gudmundur Ebenezer og bakgrunnen for at Shifter starter "Gründerpsykologen" her. I første omgang vil Ebenezer ta opp ulike problemstillinger. Shifter oppfordrer gründere og investorer til å sende inn spørsmål eller ønsket tema til Gudmundur Ebenezer på ge@lifekeys.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert.