Per Espen Stoknes (MDG) i Stortingets spørretime. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Stortinget sier nei til «google-skatt»

Publisert Sist oppdatert

Miljøpartiet De Grønne får ikke gjennomslag for forslaget om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller, den såkalte «google-skatten».

– Vi skulle gjerne sett at de andre partiene gikk lenger, men er fornøyde med at vi nå får regjeringen til å skru innsatsen betydelig opp med å vurdere midlertidige skatteløsninger nasjonalt, sier MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes til NTB.

Finanskomiteens innstilling til saken ble avgitt tirsdag. Der framgår det at Rødt støtter representantforslaget fra MDG om å utrede en særnorsk google-skatt, mens de øvrige partiene samler seg om en mer moderat bestilling til regjeringen om å forsterke arbeidet med å skattlegge multinasjonale selskaper med liten fysisk tilstedeværelse, i samarbeid med OECD og G20.

Konkret ber stortingsflertallet om at regjeringen senest innen høsten 2019 legger fram en vurdering av hvordan Norge skal følge opp arbeidet som er gjort internasjonalt. Regjeringen skal også vurdere konsekvensene av å innføre en omsetningsavgift som tilsvarer den som er foreslått av EU-kommisjonen.

– Problemet er at når Facebook og Google stikker av med pengene til Irland, undergraver det hele velferdsstaten. Det betyr mindre penger til sykehus og barnehager, og rammer også norske IKT-gründere, som må skatte normalt, sier Stoknes.

Mediekonsernet Schibsted er blant dem som har sluttet opp om en «google-skatt», mens bransjeorganisasjoner som Abelia og IKT-Norge har advart mot særnorske skatter på bedriftsnivå.

– En egen særnorsk digitalskatt ville rammet norsk IT-næring, og vi merker oss at komiteen har tatt dette innover seg, sier fagsjef Kjetil Thorvik Brun i Abelia.

(©NTB)