Nord-Norge er mer enn bare vakkert lys. Foto: Stròlic Furlàn - Davide Gabino, Flickr

Tid for tech-bølge i nord: Nytt fond skal investere 260 millioner kroner i "unge, innovative bedrifter"

Publisert Sist oppdatert

Staten investerer 132,3 millioner kroner i fondet, og private investorer skal delta med minst like mye kapital.

To uker før stortingsvalget kommer regjeringen med gladmeldingen til nordnorske oppstartsbedrifter.

– Regjeringen prioriterer Nord-Norge. Nå oppretter vi et fond der staten og private sammen kan investere i unge, innovative bedrifter i landsdelen. Investorene skal bidra med penger, nettverk og kunnskap, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Investorene velger bedriftene

Tanken er at de statlige pengene skal investeres i bedrifter sammen med private investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene. Innovasjon Norge skal være en passiv forvalter av fondet, og godkjenne investorer på forhånd.

– Fondets struktur krever aktive investorer som vil følge opp bedriftene over tid, og som har nettverket og kjennskapen til aktuelle prosjekter. Vi er på jakt etter private investorer som kan gi unge, innovative bedrifter i de nordligste fylkene langsiktig tilgang til både kunnskap og kapital, sier Pål T. Næss, direktør for Gründere og oppstartsbedrifter i Innovasjon Norge, i pressemeldingen.

Ønsker aktive investorer

– Investorene bidrar med penger, nettverk og kunnskap. Staten bidrar med 50 prosent av finansieringen, sier Mæland, ifølge pressemeldingen.

Med koinvesteringsfondets øvre ramme på 20 millioner kroner vil det sammen med en privat investor kunne tilføre én enkelt bedrift 40 millioner kroner over flere år. Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med, så den totale kapitaltilførselen kan være høyere.

Fondet vil ta imot søknader fra investorer fortløpende.

Fakta om koinvesteringsfondet

Bedriften det investeres i må være yngre enn syv år fra første kommersielle salg

Fondet investerer ikke i bedrifter der investor allerede er involvert som aksjonær eller långiver.

Fondet skal være en passiv forvalter og skal godkjenne private investorer på forhånd.

Bedriftene skal være lokalisert i Nordland, Troms eller Finnmark.

Investorene må ha tid og kompetanse til å være en aktiv eier i porteføljeselskapet.

Investorene kan være lokalisert hvor som helst i landet.

Investorene må ha tilgang til kvalitetsprosjekter og kapital til å investere minimum 2,5 millioner kroner i en periode på inntil 10 år.

Fondet vil ikke kreve noen særfordeler, og det vil heller ikke bli gitt noen risikoavlastning eller utbetales honorar til investor.