Linn Hoel Ringvoll, styreleder i Norsk Crowdfunding Forening og kommersiell direktør i Monner, Marius Dybdahl.

Voldsom mannsdominans i folkefinansiering: Må nå ut til kvinner

Folkefinansiering som investeringsform er i vinden, men foreløpig er det langt fra en likestilt affære.

Publisert Sist oppdatert

Da Monner gikk gjennom sin investorportefølje med likestillingsbrillene på, ble resultatet nedslående.

Av selskapets 2956 investorer er 85 prosent menn og 15 prosent kvinner.

Ser man på pengene som er investert, er fordelingen enda mer ujevn. Siden starten har Monner formidlet lån for litt over 250 millioner kroner. Bare 20 millioner, eller ni prosent, er plassert av de kvinnelige investorene.

– Jeg må innrømme at jeg hadde håpet at fordelingen skulle være litt bedre, sier Marius Dybdahl, kommersiell direktør i Monner til Shifter.

Burde appellere til begge kjønn

Monner har levert en gjennomsnittlig avkastning på sine eiendomslån på 7,5 prosent de siste årene. Det er vesentlig høyere enn hva sparekonti har gitt i avkastning.

– Vi mener jo at folkefinansierte lån til eiendomsmarkedet er en veldig god kombinasjon av risiko og avkastning som burde appellere til både menn og kvinner.

– Er det slik at folkefinansieringsbransjen skulle må bra av sin egen #huninvesterer-kampanje?

– Det er tydelig at vi ikke har klart å kommunisere fordelene med folkefinansiering like godt til kvinner som til menn. Menns investeringer i denne typen tjenester er betydelig større enn hva sparemidlene til kvinner og menn skulle tilsi, sier Dybdahl

– Det er åpenbart at vi trenger å se over hvordan vi når ut bedre til kvinner, sier han.

Menn investerer i menn

Linn Hoel Ringvoll, styreleder i Norsk Crowdfunding Forening, er ikke overrasket over tallene fra Monner, selv om hun tror at det er forskjeller mellom de norske plattformene.

– Prosjektene som folkefinansieres er jo veldig ofte tidligfase, og i det spekteret av selskaper vet vi at kvinner sliter med å reise kapital, sier Ringvoll.

– På internasjonalt nivå er det forsket på dette. Den viser at menn i høy grad investerer i menn. Når du da har få kvinner som reiser kapital, er det kanskje ikke så rart at det er færre kvinner som investerer i folkefinansiering, fortsetter hun.

Bedre tall internasjonalt

Samtidig finnes det også lyspunkter internasjonalt. I vår kom en benchmark-rapport fra Cambridge Judge Business School det internasjonale crowdfundingmarkedet. Det viser at kvinneandelen er langt høyere en ni prosent på alle områder. Best kvinneandel har P2P-lån til privatpersoner, på bedriftslån var andelen 34 prosent, for eiendomslån 26 prosent og for aksjebasert folkefolkefinansiering 18 prosent.

– Det viser jo at Norge kanskje ligger litt etter, sier Ringvoll.

Har Norsk Crowdfunding Forening statistikk som viser hvem som investerer og hvor mye?

– Nei. Men det kunne vært interessant å begynne å se på. Den statistikken samles jo på internasjonalt nivå, og i Norge begynner det samlede volumet bli så stort at det gir mening å gjøre det her også.