Vipps-sjef Rune Garborg og Frode Åsheim, leder for Mastercard Payment Services skal samarbeide.

Vipps får PSD2-hjelp fra Mastercard

Mastercard Payment Services skal sikre at Vipps får enkel tilgang til bankenes API-er, men Vipps planlegger fortsatt å gjøre mye av jobben selv.

Publisert

Mastercard Payment Services har, helt siden det fortsatt var Nets, vært en av hovedaktørene i den gruppen selskaper som kalles for API-aggregatorer. Det vil si at de gir tredjepartsaktører tilgang til alle bankers API-er gjennom et tilkoblingspunkt.

At selskapet nå få Vipps på kundelisten ser open banking-ansvarlig Georg Olav Ramstad som en fjær i hatten for selskapets plattform og tankegang rundt PSD2 og open banking. Han forteller at avtalen er lik den selskapet allerede har med eksempelvis Sbanken og Sparebank1.

– Det at et selskap som Vipps går inn og kjøper tilgang til PSD2-API-er, tror jeg vil ha betydning for hele økosystemet. Det viser at det ikke bare er små tredjepartsselskaper som velger å kjøpe tilgangen.

– Dette kan være starten på at vi får flere spennende selskaper som vil etablere tjenester basert på API-ene, legger Ramstad til.

Blir et komplement

Avtalen innebærer imidlertid ikke at Vipps legger alle PSD2-egg i Mastercard-kurven.

«Vipps har jobbet lenge med å gå over på bankenes API-er i forbindelse med kravene som er satt gjennom PSD2. Der jobber vi både direkte med bankene for å gå over på deres løsninger, samtidig som vi også har inngått en avtale med Mastercard som vil dekke noen spesifikke behov inn mot noen bankgrupperinger. Avtalen er et supplement som vil sørge for at vi har løsningene på plass for å dekke alle våre distribusjonsbanker», skriver kommunikasjonssjef i Vipps Hanne Kjærnes i en e-post til Shifter.

Hun legger til at arbeidet med å gå over på bankenes API-er har vært krevende og har tatt tid, men at de nå har nådd testfasen med flere av bankene.

I praksis betyr det at Vipps fortsatt vil koble seg direkte på de største bankene og bankgrupperingene, mens Mastercard vil tjene som en løsning for de små.

Bedring på API-fronten

Avtalen kan også tyde på at PSD2-API-ene er blitt en god del bedre enn de var for ett år siden da Alf Gunnar Andersen i Horde gikk til generalangrep på bankene og anklaget dem for å trenere arbeidet med å få API-ene på plass.

– Hvordan ser Mastercard Payment Services som API-aggregator på API-ene som leveres fra bankene i dag?

– Vi er ikke i mål. Det er vi absolutt ikke, men vi har kommet langt, sammenlignet med hvor vi var for et år siden, sier Ramstad.