FinSHIFT 29.03.2023

Tynnslitt tillit for Monio

Publisert Sist oppdatert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Folkefinansieringsselskapet Monio er i hardt vær om dagen.

Hva er saken?

E24s gransking av folkefinansieringsselskapet Monio har kommet opp med ny og lite flatterende informasjon for plattformen.

I løpet av en drøy måned i november-desember 2021 ble det lånt ut totalt 4.625.000 kroner fordelt på tre faser til oppføring av en hytte på Uvdal. Det siste lånet på én million kroner skulle gå til sluttføring av innvendige arbeider, og ble utbetalt uten at det ble sjekket om det faktisk var noen hytte under oppføring. Lånene ble utbetalt med pant i eiendommen som da hadde en estimert salgsverdi på 6,25 millioner kroner.

I løpet av 2022 fikk utbyggeren MG Eiendomsutvikling 2 AS problemer, og lån hos Monio for totalt 8,7 millioner kroner ble misligholdt. Omtrent halvparten kom fra nevnte hytte.

I januar i år varslet Monio långiverne om situasjonen. Lånene var ansett som misligholdt og kundene sto i fare for å miste store deler av investeringen. «Megler har utarbeidet en etakst av tomten, der tomten har en verdivurdering på NOK 1 750 000. Estimert verdi er dermed betydelig lavere enn utestående lån», var beskjeden fra Monio.

20. mars i år gikk MG Eiendomsutvikling 2 AS konkurs.

I lang tid forholdt Monio seg til egenerklæringer fra selskap og eier for fremdriften i prosjekt. Men på et tidspunkt, uklart når, begynte Monio å gjøre nærmere undersøkelser. Det endte med at selskapet gikk til politianmeldelse.

– Grunnlaget for anmeldelsen er uberettiget bruk av Monios plattform, skriver daglig leder Marius Dybdahl i en e-post til E24.

Bostyrer i konkursen opplyser til E24 at det ikke er oppdaget noen kriminelle handlinger i forbindelse med selve konkursen.

Hvorfor er dette interessant?

Långiverne som står i fare for å miste penger er kritiske til Monios håndtering. «Vi skjønner vi må gjøre egne risikovurderinger, men man må kunne regne med at den opplyste sikkerheten i en snart ferdigbygd hytte faktisk eksisterer», sier en av dem til E24.

Monio på sin side er tydelige på at selskapet ikke utfører fysisk kontroll av prosjekter og heller ikke har tatt på seg en rolle overfor sine långiver-kunder, som innebærer å verifisere låntagers opplysninger om et prosjekts progresjon. Selskapet avviser også at det som plattform for formidling av lån har et juridisk ansvar for å kontrollere opplysningene som låntagere gir dem.

«Det er også en del informasjon som det ikke er praktisk mulig for Monio å hente eller få verifisert fra eksterne kilder. Dette kan gjelde informasjon om låntagerens planlagte utvikling av eiendommen, eller status i pågående prosjekter. Informasjon om dette må da komme direkte fra låntageren, og kan være både forklarende tekst og bilder», skriver Monio til sine investorer.

Men leser man på hva som faktisk står i prospektet for fase 3-lånet, synes nok FinShift at Monios unnskyldninger ikke holder mål.

Om lånefasene informeres det følgende:

Fase 1: Kjøp av tomt og bestilling av byggesett kr 2 500 000. Utbetalt 09.11.21

Fase 2: Oppføring av hytte og start på innvendige arbeider kr 1 125 000. Utbetalt 01.12.21

Fase 3: Sluttføring innvendige arbeider kr 1 000 000 (dette lånet)

Og på punktet fremdrift står det følgende: «Siden forrige lån har MG Eiendomsutvikling 2 AS kjøpt og overtatt tomten og bestilt materialer og byggesett. De er i gang med å oppføre hytten.»

Når det skrives at «de er i gang med å oppføre hytten», leser i hvert fall FinShift det som at Monio på en måte går god for informasjonen i setningen, siden det faktisk står på Monios sider. Man kan også spørre seg hvorfor Monio ikke har tenkt tanken at det i oppfølgende lån blir vedlagt bilder som viser fremdriften. Selskapet antyder jo selv at det kan være et alternativ.

I dette spesifikke tilfellet kan man i tillegg mene at fremdriftsplanen burde ha fått noen bjeller til å ringe hos både Monio og dem som valgt å låne ut penger til den siste millionen. FinShift har aldri hørt om en utbygger som er så effektiv at den en drøy måned etter å ha fått penger til å kjøpe tomten, er klar for å sluttføre de innvendige arbeidene.

Hva er konsekvensen?

– Tillit er den eneste langsiktige valutaen for en slik tjeneste, sier NHH-professor Tor W. Andreassen til E24, og konstaterer at Monio håndtering ikke er holdbar.

Det er det Monio selger når de på egne sider skriver: «Kort fortalt kobler vi gode eiendomsprosjekter med kapital. Vi presenterer kvalitetssikrede eiendomsprosjekter med god informasjon, slik at alle typer investorer skal kunne gjøre sine egne beslutninger.»

I dette tilfellet må det kunne sies at det har vært så som så med kvalitetssikringen, selv om Monio på papiret har levd opp til sine forpliktelser.

Dette går ut over tilliten. Ikke bare til Monio, men til hele den unge folkefinansieringsbransjen. FinShift kan godt tenke seg at de tre andre lånebaserte selskapene, Fundingpartner, Kameo og Oblinor, er lite happy med det som har kommet frem om Monio.

Norsk Crowdfunding Forenings styreleder Linn Hoel Ringvoll har vært inne på dette tidligere i Shifter: «Det er nok med en sak som gir negativ publisitet, for at det skal kunne ramme alle plattformene.»

Relaterte saker:

Småsparere kan tape millioner: - Slett håndverk (E24)
NHH-professor hardt ut mot Monio: - De tar snarveier (E24)
1 av 3 lån var refinansiering - Nettopp det som er alvorlig (E24)
Hvem vil sist inn i denne lånekøen? (E24)
Prospekt Hytte i Uvdal fase 3 (Monio)