FinSHIFT 20.10.2021

Tungvektere i samarbeid om grensekryssende betalinger

Publisert Sist oppdatert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Hva er saken?

Tre skikkelige tungvektere innen betalingsinfrastruktur samler kreftene for å få på plass sanntidsbetalinger på tvers av landegrensene.

EBA Clearing kobler sammen og gjør avregningen i euro for 4800 finansinstitusjoner i Europa og drifter RTS1, et straksbetalingssytem som prosesserer 1,5 millioner transaksjoner per dag i 25 land.

The Clearing House er dominerende i USA, og kontrollerer CHIPS, det største dollarbaserte clearingssystemet i verden, som gjør avregninger for 2 billioner dollar hver dag lokalt og internasjonalt.

Swift – meldingsnettverket som står for omtrent halvparten av alle globale finansielle transaksjoner på tvers av landegrenser, kobler sammen mer enn 11.000 banker og andre finansinstitusjoner i over 200 land. Alle medlemmer har sin egen Swift-adresse som identifiserer dem i nettverket.

De tre kunne nylig melde at det var blitt gjennomført en vellykket «proof of concept»-test, som er døpt til Immediate Cross-Border Payments, IXB. I testen ble det utvekslet betalingsmeldinger i sanntid frem og tilbake over Atlanteren. Det for å vise at dette lar seg gjøre med eksisterende sanntidssystemer.

I testen deltok banker som Bank of America, Citi. HSBC, JP Morgan og BBVA Group.

Når tjenesten lanserer vil det til å begynne med bare være tilgjengelig i dollar og euro, men skal i en fremtid kunne utvides til andre valutaer.

Hvorfor er dette interessant?

Mens innenriksbetalinger blir gjennomført stadig raskere, (i dag kan vi logge inn i mobilbanken, betale en faktura og vite at pengene blir overført på en gang, i hvert fall før kl. 14) har pengeoverføringer og betaling til mottakere andre land vært en betydelig mer langdryg prosess. I mange tilfeller tar det dager før pengene kommer frem til mottakeren.

I dagens verden er det ikke godt nok for en bedrift med internasjonal virksomhet. Derfor har det dukket opp en rekke fintech-selskaper både lokalt og internasjonalt som prøver å endre på dette.

Et av de mest kjente eksemplene er estiske Wise (tidl. Transferwise), som fra begynnelsen siktet seg inn på å forenkle pengeoverføringer for verdens expats.

Kortgigantene Visa og Mastercard investerer også stort i selskaper og systemer som kan overføre penger i sanntid, slik at de ikke risikerer å bli frakjørt den dagen en betaling går direkte fra konto til konto uten ta omveien via en betalingskort.

Hva er konsekvensen?

Med den dominerende posisjonen som Swift har hatt på utenlandsbetalinger, er det ikke rart at man finner nye samarbeidspartnere for å vise at Swift skal fortsette å være relevant for grensekryssende betalinger.

På papiret høres i hvert fall troikaen EBA Clearing, The Cleaing House og Swift ut som en kombo som kan få betydning for utviklingen internasjonalt.

Hvor mye det vil påvirke aktørene i Norge og Skandinavia gjenstår å se. Siden initiativet til å begynne med bare handler om dollar og euro, vil påvirkningen nok være begrenset initialt.

Så til å begynne med er det mer interessant å se hvordan P27-initiativet, som skaper en slags nordisk variant, vil utvikles. Men lenger frem vil nok IXB, om det klarer å gå fra «proof of concept» til fullt fungerende løsning, kunne påvirke hvilke veivalg som blir tatt også her til lands.