FinSHIFT 23.11.2022

Tror banker vil bli mer åpne for tredjespartssamarbeid

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Dagens gjest er Anders Østensvig, Investment Manager i DNB

Hva går jobben din ut på?

Jeg jobber med DNB Ventures, som er DNBs CVC-virksomhet. Mer konkret leter jeg etter relevante selskaper og vurderer dem opp imot mandatet til DNB Ventures, gjennomfører investeringer og forvalter eierskapet. Det siste innebærer også at jeg sitter i styret til flere av porteføljeselskapene.

Hva er det mest spennende prosjektet du har jobbet på så langt?

Hvis jeg kan trekke frem to, blir det salget av Aiia til Mastercard i 2021 og investeringen i Celsia i år. Salget av Aiia var vår første «ordentlige» exit, etter en prosess der vi fikk anledning til å bidra betydelig.

Investeringen i Celsia, som var en co-investering med Finstart Nordic og Bonheur, var givende fordi vi også der fikk muligheten til å spille en sentral rolle, men i tillegg synliggjorde den at det finnes mye interessant for DNB Ventures i skjæringspunktet mellom finans og bærekraft.

Hva gjør bankene om tre år som de ikke gjør i dag?

Jeg trekker frem tre ting. Først tror jeg vi vil se økt villighet fra banker til å distribuere produkter gjennom tredjeparter som tradisjonelt har vært forbeholdt egne kanaler. Videre, etter hvert som bærekraft blir et mer og mer sentralt tema i tjenestene rettet mot bedriftskunder, vil banker utforske hvilken rolle de kan spille som rådgiver og tilbyder av relaterte digitale verktøy.

Til sist tror jeg vi vil se økt aktivitet på områdene kryptovaluta, DeFi, metaverse, NFT, osv. Norske banker har stort sett vært tilbakeholdne og det har heller ikke vært behov for å være «first mover», men nå materialiserer det seg initiativer drevet frem av kundeetterspørsel (e.g. handel og oppbevaring) og det offentlige (e.g. digitale sentralbankpenger, AML/KYC, skatterapportering).

Kan du fortelle noe om deg selv vi ikke kan lese på Linkedin?

For noen år siden tok jeg opp piano som hobby. Det er ikke lett å finne overskudd til å øve på slutten av dagen etter å ha lagt i seng de to åtteåringene våre, men det er disiplinerende å ha en forventningsfull lærer som følger meg opp hver 14. dag. Jeg har ingen problemer med å finne nattesøvnen i alle fall.