Da en av de Stacc-ansatte plukket frem den store telelinsen bak ryggen på Shifter-fotografen kunne Henna Raknes (t.v,.) operativ sjef og Geir Hamre Nordrik, administrende direktør i Stacc ikke la være å trekke på smilebåndene.

Tre oppkjøp på et år, men sjefen er klar for å utvide Stacc-puslespillet med nye brikker

Fem år etter starten mener Stacc-sjef Geir Hamre Nordrik at plattformen til selskapet er komplett. Nå gjør han seg klar for å erobre Norden og Europa med norsk finansteknologi.

Publisert Sist oppdatert

– Det er hit vi har siktet fra dag én, da vi kjøpte oss ut fra Knowit, sier Geir Hamre Nordrik, da Shifter er på besøk på hovedkontoret i Bergen.

Stacc-reisen begynte i 2016, da han og makkeren Henrik Lie-Nielsen, som i dag er styreleder i Stacc, bestemte for å kjøpe ut et lite produktselskap fra konsulentselskapet Knowit. Det lille selskapet drev med kjernebanksystemer og passet ikke helt inn i den store nordiske konsulentvirksomheten.

– Timingen var rett og vi mente at mulighetene var ekstremt store for dette lille produktet, sier Nordrik i dag.

For helt å skjønne den beslutningen må vi først spole tilbake til 1995, da Nordrik og Lie-Nielsen startet Reaktor, et selskap som blant annet spesialiserte seg på å lage saksbehandlingssystemer for bilfinansiering og som på et tidspunkt hadde 50 prosents markedsandel i Norden. I 2010 ble Reaktor kjøpt opp av Knowit-selskapet CVision og de to fortsatte virksomheten med nye eiere.

Etter hvert oppdaget de at da deres saksbehandlingssystem skulle integreres med eksisterende kjernebanksystem, endte det ofte med altfor store prosjekter. Det førte til at de bygget sin egen kjernebankløsning og det var altså den de kjøpte ut i 2016.

Har vokst til et helt konsern

Ståltroen på eget produkt har vist seg å være riktig. Den lille kjernen av en bankløsning har vokst til et helt konsern, som i dag teller hele seks datterselskaper (se faktaboks).

Stacc-familien

Stacc AS – morselskapet som leverer kjernebanksystemer. Stacc Core har blant annet levert kjernebanksystemene til Aprila Bank, Brabank, Brage Finans og Avida Finans.

Stacc Insight leverer rådgivningsløsninger til ca. 100 banker i Norge.

Stacc Flow er et generisk verktøy for prosessorkestering og -automatisering, med skreddersydde 3.partsintegrasjoner og servicakatalog for bank og finans spesielt.

Stacc X har spisskompetanse innen brukeropplevelse og leverer konsulentjenester innen teknologi, fra analyse og innsikt til komplette prosjektleveranser.

Stacc Nova er et resultat av at Stacc overtok IT-avdelingen til Brabank, da banken fusjonerte med Easybank i oktober i fjor. Dette inkluderte IP-rettighetene til det som var utviklet i Brabank. Blant annet Monopay-appenog en saksbehandlingsløsning for forbruksfinansiering som nå skal kommersialiseres.

Stacc Escali - I vår ble Escali Financial Systems AS kjøpt opp. Selskapet passer på regulatorisk rapportering og tilsynsrapportering og tilbyr en komplett softwareløsning for treasury og porteføljestyring, eksempelvis hvordan banker plasserer overskuddslikviditet.

Stacc Quesnay (uavklart om det blir navnet) er leverandør av systemer for Client Lifecycle Management (CLM) som tar hånd om onboarding av kunder, sjekk av KYC og AML og andre spørsmål rundt compliance.

Den siste brikken falt på plass for snaut en måned siden da de ble kjent at Stacc kjøper Oslo-selskapet Quesnay, som er spesialisert på compliance for bank og finansnæringen.

Kjøpene har ført til en solid vekst for Stacc, selv sammenlignet med milepælene de nådde i fjor.

– I fjor passerte vi noen magiske grenser, 100 millioner kroner i omsetning og 100 ansatte. I år vokser omsetningen til cirka 180 millioner kroner, mens antallet ansatte har nådd 145, sier Henna Raknes, operativ sjef i morselskapet Stacc og den som er bindeleddet til alle datterselskapene.

Quesnay var det tredje oppkjøpet på under et år. I fjor høst kjøpte Stacc IT-avdelingen til Brabank og rettighetene til produktene som var utviklet der. Det er i dag blitt til Stacc Nova. I vår ble så også Escali Financial Systems en del av Stacc-familien.

Bedre lønnsomhet

Oppkjøpene til tross, mener Nordrik og Raknes at fjorårsresultatet før skatt på 11,1 millioner kroner vil bli enda bedre i år.

En viktig årsak er at Stacc i vår landet en stor avtale med Innovasjon Norge om levering av en komplett løsning for saksbehandling av lån, tilskudd og garantier til norske bedrifter. Den har en verdi på 47 millioner kroner over fire år.

At både Escali og Quesnay er lønnsomme selskaper, bidrar også til troen på en resultatforbedring.

– Med kjøpene av Escali og Quesnay vil jeg si at puslespillet i Norge er komplett. Den kompetansen de tilfører oss på porteføljestyring, tilsynsrapportering, compliance og KYC var det vi fortsatt manglet, sier Nordrik.

Har funnet integrasjonsmal

At Nordrik mener det norske puslespillet er lagt klart betyr ikke at han er ferdig med å pusle. Tvert imot. Over nyttår vil Stacc gi seg i kast med nye, større puslespill, med flere brikker og av en litt annen fasong.

Men først skal de tre oppkjøpene få tid å vokse seg inn i konsernet.

– Vi har etter hvert fått en ganske så god playbook for å integrere nye selskaper. Vi trenger å bli ferdige med de siste punktene i den malen før vi går videre. Det er ikke lurt å ha etterslep på selskapsbygging i det du får inn nye bedrifter, sier Raknes.

Først blir det blågule brikker

Nordrik er tydelig med at de første nye puslebrikkene vil være blågule. Det er det største nærliggende markedet og tidligere i år fikk Stacc sin første store utenlandske kunde da svenske Avida Finans inngikk en avtale om å ta bruk mesteparten av komponentene i Staccs produktpalett.

– Det var en signalavtale på mange måter. Både for andre potensielle kunder og potensielle oppkjøpskandidater, sier Nordrik.

Vi gjøre organiske oppkjøp

Kommende oppkjøp vil imidlertid ikke nødvendigvis være produktselskaper. Fra nå av er det service- eller konsulentselskaper rettet inn mot bank og finans Stacc jakter på. De skal heller ikke være for store. 20-50 ansatte er ganske perfekt, mener de to Stacc-sjefene. Kommer man opp i 100 ansatte er risikoen for at det oppstår integrasjonsproblem altfor stor, mener de.

– Vi kaller det organiske oppkjøp . Vi er ikke ute etter å kjøpe 200 millioner kroner i omsetning, sier Raknes, men heller selskaper som kan ta med Stacc-løsningene til sine lokale kunder og på denne måten «booste» både sin egen og Stacc sin vekst.

– Risikoen med å bygge opp en virksomhet selv, er altfor høy. Det er mye bedre å betale litt ekstra for et lønnsomt selskap med de riktige menneskene, sier Nordrik, som forteller at listen over aktuelle svenske kandidater begynner å bli rimelig kort.

– Hva er viktigst da dere ser på selskapene, lønnsomhet eller vekst?

– Ja takk begge deler. Vi har aldri startet et prosjekt uten å ha en kunde på det. Jobber vi med kundene, vet at vi treffer markedet, sier han.

Stolt over norsk teknologi

Etter Sverige, ser Nordrik og Raknes for seg at Finland, Danmark, Benelux og kanskje også Storbritannia vil så for tur.

– Akkurat som vi nå ser etter svenske oppkjøpskandidater, vil det være naturlig å gjøre det samme i de andre markedene før vi går inn. Den lokale tilstedeværelsen er avgjørende, sier han.

Men teknologien som skal selges – den er norsk, og det er Nordrik stolt over.

– Vi mener jo at norsk finansteknologi ikke står tilbake for noe internasjonalt, og vil gjerne inspirere andre til å tenke inn- og utland, sier han.