BANK

Torvald Kvammes tre nye «veddemål» for Bulder Bank

Da Bulder Bank startet for 2,5 år siden skulle de nå 20 milliarder i utlån før 2o21 var over. Det nye målet er 60 milliarder i utlånsvolum før utgangen av 2024.

Torvald Kvamme, daglig leder i Bulder Bank
Torvald Kvamme, daglig leder i Bulder Bank
Publisert

Da Bulder Bank ble lansert på høsten 2019 var det med den ganske så heftige ambisjonen om å nå 20.000 kunder og 20 milliarder kroner i utlånsvolum før utgangen av 2021.

Da morbanken Sparebanken Vest la frem årsresultat for 2021 for drøyt en uke siden fikk vi fasit. Kundemassen klarte banken helt fint. Utlånsvolumet manglet det noe på. Rapporten viste at ved utgangen av 2021 hadde netto utlån på 17,5 milliarder kroner.

– Det beror litt på hvordan man regner. Vi har utstedt lån for cirka 20 milliarder kroner, men nedbetaling og flytting gjør at vi per dags dato har godt over 18 milliarder i utlånsvolum, sier Kvamme.

Mangler litt på avkastningen

I tillegg var utlånsveksten så god at Bulder har klart å bli cash-positiv. Av Sparebanken Vest totale utlånsvekst på 12,5 prosent i 2021 sto Bulder for litt over halvparten, eller 7,7 prosent. Derimot er det fortsatt en bit igjen til at Bulder Bank er oppe på den sammen egenkapitalavkastningen som Sparebanken Vests 14,0 prosent.

– Der er vi ikke helt ennå. Men at vi bidrar med så pass mye vekst, er banken likevel fornøyd med, sier Kvamme.

Når de første målene nå kan legges til handlingene, er det dags å presentere noen nye.

Tre «big bets»

Etter en strategiprosess i samråd med morbanken har man kommet frem til det Torvald Kvamme kaller tre «big bets» De er følgende:

1. Utvikle digital støtte for etablering av nye boliglån.

I dag har Bulder Bank i praksis bygget hele sitt utlånsvolum på kunden som bytter fra en bank til en annen. Lån direkte til kunder som nettopp har kjøpt en bolig er sjeldne.

Bankbytte utgjør bare åtte prosent av alle boliglån som ble gjennomført i Norge i 2021. Det er en relativt begrenset målgruppe å bearbeide. Gjennom å utvikle en heldigital løsning for finansiering av nye boliglån mener Kvamme at banken kan være med då konkurrere om i hvert fall halvparten av alle boliglån som blir godkjent i løpet av et år.

Vi utvikler det konseptet nå, og har kommet ganske så langt og tror vi skal få til det. Det er egentlig ikke noen som har gjort det. Det er alltid noe manuelt arbeid som kommer inn, sier Kvamme.

2. Bli nordmenns dagligbank

Kundedata Bulder Bank har samlet inn viser at de fleste ikke har så store problemer med å bytte bank for boliglånet. Når det kommer til dagligbankfunksjonene, er det noe helt annet.

- Hele diskusjonen rundt Apple Pay er et godt eksempel. Det har vært en «showstopper» for mange som har vurdert Bulder Bank for mer enn bare boliglån, sier Kvamme og legger til.

- Det at vi må ha en app som er funksjonsrik nok, er noe vi bare må ta til etterretning.

3. Nullvisjon for manuelt arbeid i lånesaker

Det kan høres beslektet ut med punkt 1, og er det til viss del, men ifølge Kvamme handler det første punktet om hvilke produkter som skal tilbys og dette om hvordan man skal oppnå det.

Strengt tatt går det ut på å fjerne alt manuelt arbeid på baksiden av det kunden møtes av i banken.

- Dette punktet er på mange måter det mest disruptive. Lykkes vi med det, vil det gi oss rom til å skalere Bulder på en helt annen måte enn i dag.

Øker kostnadene betydelig

For at Bulder skal kunne lykkes med sine «bet» skal Sparebanken Vest tilføre betydelige ressurser. Dagens 32 ansatte skal bli til 47. Det vil først og fremst bli på IT veksten skjer. Det betyr også av Sparebanken Vest tar høyde for at kostnadene for Bulder skal opp fra dagens 68 millioner kroner til 100 millioner i 2024.

– Hvilke nye hårete mål i 2024, skal disse tre veddemålene føre til?

– De skal gi et utlånsvolum på 60 milliarder kroner ved utgangen av 2024, sier Kvamme.

Han legger hvis banken klarer det målet og særlig nullvisjonen om manuelt arbeid slår til, vil sjansene være store for at egenkapitalavkastningen kommer opp på et høyt nok nivå.

– Da skal vi ligge godt an for å kunne klare 15 prosent på porteføljen, sier Bulder-sjefen.

Powered by Labrador CMS