FinSHIFT 13.09.2023

To nye britiske banker - ingen av dem heter Revolut

Publisert Sist oppdatert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Kredittkort fra Revolut

Hva er saken? 

I forrige uke hadde de britiske finansielle tilsynsmyndighetene Prudential Regulation Authority, PRA og Financial Conduct Authority, FCA, gleden av å innvilge to nye søknader om å bli bank.

(FinShift er klar over at kvoten for hvor mye man kan skrive om lisenser i ett nyhetsbrev nå er nær grensen, men poenget her skiller seg en del fra punktet over, så vi tar en sjanse på at det ikke blir for mye.)

Det første selskapet var den nederlandske betalingsgiganten Adyen, som kunne melde at man hadde fått en fullverdig banklisens som erstatter den midlertidige tillatelsen som man hadde hatt siden Brexit. Den EU-godkjente banklisensen fikk selskapet allerede 2017.

Storbritannia er et nøkkelmarked for oss og vi er glade over å sementere vår posisjon her. Det er ytterligere et skritt på veien til å gjøre Adyen til en komplett global finansteknologiplattform, sa selskapets risiko og compliance-sjef Mariëtte Swart i en uttalelse.

Det andre selskapet som vant frem, heter Perenna. Det skal tilby boliglån til fast rente med løpetider på opptil 30 år. Ifølge nettavisen City AM har den typen langsiktige lån blitt flittig diskutert av så vel regjering som tilsynsmyndigheter og tenketanker, som en måte å dempe sjokket fra de raske rentehevingene boliglåntakere i alle land har vært utsatt for.

Hvorfor er dette interessant? 

Det å være bank er en viktig puslebrikke i Adyens satsing på «embedded finance», altså at den finansielle tjenesten bygges inn i et annet produkt som ikke har med betaling å gjøre. Et klassisk eksempel er Uber og andre taxi-apper der betalingen er integrert med tjenesten å bestille taxi.

Slik Adyen ser det, er det prinsippet like interessant for mange markedsplasser, Ebay og Etsy blir nevnt som internasjonale eksempler.

«Markedsplasser er den minste delen av vår business i dag, men vi har en veldig sterk tro på at SMB-er vil skaffe seg betaling og andre finansielle tjenester via markedsplassene de kommende årene», sa finansdirektøren Ethan Tandowsky.

Skal man tilby «banking-as-a-service» på den måten blir det mye enklere og mer lønnsomt om man er bank selv og kan ha full kontroll over rollen som innløser og over oppgjøret, i hvert fall slik FinShift skjønner det.

Perenn skal finansiere sin virksomhet gjennom å utstede såkalte obligasjoner med fortrinnsrett (coveret bonds) til investorer som vil ha langsiktig stabil avkastning.

Ifølge Perenn-sjef Arjan Verbeek vil lisensen og finansieringsmodellen gjøre at selskapet kan gi britiske pensjonsfond muligheter til å plassere penger inn i realøkonomien på samme måte som i andre land.

Om det er et interessant tilbud for privatpersoner, kan diskuteres. Ifølge The Guardian ventes rentenivået å ende på mellom 6,5 og 7,5 prosent, tilsvarende nivået for to år med fast rente i Storbritannia i dag. På den andre siden vil de kunne tilby lån på opptil seks ganger inntekten fordi risikoen for rentesjokk er tatt bort, i tillegg skal det være mulig å komme seg ut av lånet om man betaler avgifter tilsvarende fem års renteavbetalinger.

Begge casene er interessante, men ingen av dem er altså poenget FinShift skulle komme frem til her, problemene for en gjenganger i dette nyhetsbrev - Revolut.

Hva er konsekvensen? 

Da Rishi Sunak fortsatt var finansminister i Storbritannia kalte han Revolut for en britisk suksesshistorie. Når han tidligere i år, som statsminister, prøvde å promotere UK, post-Brexit, som Unicorn Kingdom var fintech-bransjen en essensiell del av det.

For det er ikke til å stikke under stol at det er litt ironisk at et nederlandsk selskap, stort og seriøst for all del, og en nystartet boligutlåner med et produkt i tiden, kan komme valsende inn å få banklisens, mens den britiske fintech-industriens mest kjente posterboy fortsatt sitter i venteværelset

Hvor lenge de skal sitte der, er det fortsatt ingen som vet. Søknaden ble sendt inn tidlig 2021, apropos lange ventetider, og ledende personer i Revolut har flere ganger uttalt at «nå er det rett rundt hjørnet», uten at lisensen har kommet.

FinShift har tidligere skrevet om Revoluts utfordringer med å få godkjent regnskapene i tide. 2021-resultatet ble klart i mars i år. 2022-resultatet er ennå ikke på plass. Og så mye er FinShift rimelig sikker på - et blir ikke noen godkjenning på Revolut før det resultatet er klart.

Relaterte saker

→ Flere selskaper sikrer seg britisk banklisens, men Revolut fortsatt sliter med å få godkjenning (City AM)
→ Ny boligutlåner tilbyr på lån på 30 år til fast rente (The Guardian)
→ Stripe-rival får banklisens i Storbritannia (CNBC)
→ Adyen får britisk banklisens som ersatter midlertidig tillatelse (Bloomberg)
→ Adyen ble nettopp bank i UK (Linas’s Newsletter)