FinSHIFT 06.09.2023

Sveits vil vaske vekk hvitvaskingsstempel

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Paradeplatz er hjertet i Zürichs bankdistrikt.

Hva er saken? 

I forrige uke la den sveitsiske regjeringen frem et forslag til nye og betydelig strengere antihvitvaskingsregler.

► Det blir for eksempel nye, lavere grenser for dem som liker å betale kontant for gull og diamanter. I fremtiden skal det gjennomføres antihvitvaskingskontroller på alle kjøp over 15.000 sveitserfranc (180.000 kroner). I dag er den grensen på 100.000 sveitserfranc (1,2 millioner kroner). Noe som fortsatt er romslig etter norske regler. Hvitvaskingsloven setter kontrollgrensen for «forhandlere av gjenstander» ved 40.000 kroner.

► Alle fremtidige eiendomskjøp vil måtte gjennom en due diligence-prosess.

► Banker, bedrifter og tjenesteleverandører vil bli nødt til å sjekke om kundene risikerer å bryte mot sanksjonsregler.

► Viktigst er kanskje at regjeringen vil gjøre eierskapsstrukturer mye mer transparente. Blant annet ønsker man å opprette et sentralt register over hvem som faktisk eier en bedrift. Det skal gjøre det vanskeligere å kunne skjule seg bak skallselskaper eller stiftelser. Forslaget, om det blir vedtatt, vil også bety at advokater, revisorer og andre konsulenter som setter opp stiftelser og holding-selskaper eller gjennomfører kjøp og salg av eiendom, vil bli omfattet av due diligence-regler og rapporteringskrav.

Målet er å legge frem et ferdig forslag for avstemming i parlamentet i løpet av 2024

Hvorfor er dette interessant? 

Sveitsiske banker er angivelig størst i verden på å forvalte utenlandske formuer. Det sammen med en historisk uvilje til å løfte på banksekretessen, har skapt et bilde av alpelandet som et sted for å gjemme formuer som fortsatt sitter i.

I Norge ble for eksempel «tantene i Sveits» nærmest et begrep som hemmelige bankkontoer i Sveits i andre halvdel av 00-tallet. Men mye er altså endret siden den gang.

Siden 2018 blir opplysninger om norske bankkonti i Sveits automatisk sendt til norske skattemyndigheter. Sveits har lignende avtaler med over 100 land.

Men nå skal det altså tas ytterligere grep for å bedre på imaget.

Hva er konsekvensen? 

Hvis lovforslaget blir vedtatt, kan det sikkert gjøre det litt enklere for alle som har krav om å kjenne sin kunde.

Nettopp det å finne ut hvem som faktisk står bak et selskap, kan ofte være et veldig tidkrevende arbeid.

Hvis Sveits bidrar til å gjøre det enklere, er det nok mange banker og finansinstitusjoner som blir glade, også i Norge.

Relaterte saker:

→ Sveits foreslår strengere regler for å bekjempe hvitvasking
→ Sveits innfører strengere AML-regler enn resten av Europa (Finextra)