Fintech

Storebrand blir ny hovedeier i Quantfolio

Fintech-selskapet henter 70 millioner kroner i en rettet emisjon. Storebrand står for omtrent 90 prosent av innsatsen og blir dermed største eier i robotrådgivningsselskapet.

Gründerne Helge Hannisdal (t.v.). og Jan Åge Skaathun i Quantfolio får ny hovedeier når Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management (t.h.) står for nesten hele emisjonen på 70 millioner kroner.
Publisert Sist oppdatert

Den rettede emisjonen ble godkjent av generalforsamlingen i Quantfolio i dag. Ifølge Jan Åge Skaathun, selskapets Chief Commercial Officer og presseansvarlig, står Storebrand for omtrent 90 prosent av de 70 millioner kronene. Resten kommer fra Sbanken, Skagen fond-gründerne Åge Westbø og Filip Weintraub, og andre eksisterende eiere.

Investeringen gjør at Storebrand overtar rollen som største eier fra Sbanken, som før emisjonen eide 27,4 prosent av selskapet.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj om verken eksakt sum eller eierandel. Men vi blir største eier, det blir vi, sier Jan Erik Saugestad, som er konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand og administrerende direktør i Storebrand Asset Management.

Det er i den sistnevnte rollen han nå er ansvarlig for at Storebrand investerer i Bergens-selskapet.

– Når vi først legger kapital på bordet og bruker tid og kompetanse på å videreutvikle selskapet, ønsker vi også å ha en meningsfull eierposisjon, sier Saugestad.

Etter kapitalinnskuddet verdsettes Quantfolio til i overkant av 200 millioner kroner, ifølge Skaathun.

– Har DNBs forsøk på å kjøpe Sbanken påvirket dere til å finne en ny hovedeier?

– Nei, overhodet ikke. Vi har forsåvidt ikke vært på jakt etter ny hovedeier, men startet en prosess med kapitalisering av selskapet for videre vekst og ekspansjon i begynnelsen på året. Når det er sagt så er vi veldig fornøyd med at det til slutt ble Storebrand Asset Management som ble med på laget, sier Skaathun.

Har fått friere hender

Quantfolio ble kjent i 2017 etter at gründerne Helge Hannisdals og Jan Åge Skaathuns algoritmiske robotmotor dukket opp som en helautomatisk investeringsrådgiver i Sbanken. Satsingen var så vellykket at Sbanken gikk inn og kjøpte nesten 40 prosent av selskapet.

Samtidig sikret Sbanken seg eksklusiv rett til å bruke Quantfolios løsning på det norske markedet.

– Etter hvert innså vi at vi måtte ha bedre adgang til hjemmemarkedet og i 2020 fikk vi løst opp i noen begrensninger i avtalen, sier Skaathun.

– Det ga oss et enormt momentum. Den første kunden vi fikk inn var nettopp Storebrand. Det begynte med en robotavtale lik den vi hadde med Sbanken, fortsetter han.

Sterk omsetningsvekst, sikter på børs

Etter det har blant annet investeringsselskapet Alfred Berg og Sparebanken Vest kommet inn på kundelisten. I tillegg har selskapet flere avtaler som er i ferd med å signeres, både med norske og nordiske kunder.

Det har gjort at selskapet har nesten doblet omsetningen. 3,7 millioner kroner i 2020 er blitt til 6-6,5 millioner i 2021. Resultatet på minus 6,5 millioner kroner i 2020 er derimot ikke endret i samme grad. Selskapet planlegger heller ikke for overskudd de kommende årene.

– Vi kommer til å ha en høy «burn rate» de kommende årene. Det er helt i tråd med vekststrategien vår, som sikter på en børsnotering om to-tre år, sier Skaathun.

Dobler nesten staben

Blant annet er selskapet i gang med en omfattende rekrutteringsprosess. Dagens ansatte, tilsvarende 12 årsverk, får snart selskap av ni personer til, som skal jobbe med utvikling og salg.

– Det trenger vi. Vi har flere store kontrakter som vi må levere på i løpet av året, vi har store ambisjoner på bærekraft og vi jobber aktivt med nye kunder i Norden, sier Skaathun.

Traff en nerve

En pandemisk verden har ikke bare ført til at Quantfolio har fått reforhandle avtaleforhold. Retningen for selskapet er også blitt dreid. Nå handler det ikke lenger bare om algoritmer som kan gi automatiserte råd, men like mye om at de også kan utgjøre grunnlaget for spare- og rådgivningsløsninger der mennesker står for rådene.

– Vi fant ut at finansrådgivere ofte sitter med veldig dårlige verktøy, som blant annet ikke helt svarer opp mot nye reguleringskrav. Så vi har tatt robotteknologien vår og gjort det om til et hybrid flerkanalverktøy som også støtter rådgivere, sier Skaathun.

Det betyr at uansett kanal, er det roboten som støtter opp under rådgivningen og sikrer compliance.

– Her har vi virkelig truffet en nerve innen finans, mener han.

Har nylig utvidet avtalen

Et av selskapene som er blitt overbevist om dette er Storebrand. Den opprinnelige avtalen er nylig blitt utvidet, slik at all rådgivning innen privatkunde- og formuessegmentene skal baseres på Quantfolios teknologi, ifølge Skaathun.

– Siden vi inngikk den første avtalen i 2020 har vi lært hverandre å kjenne veldig godt, selv om Storebrand enda ikke har lansert robotløsningen, sier Skaathun.

Det kan Jan Erik Saugestad skrive under på.

– Quantfolio er et spennende fintech-selskap som har vist at de har gode løsninger på digital rådgivning, sier Saugestad til Shifter.

Ga avtalen bærekraft

Han forteller at målet med Storebrands investering er at Quantfolio skal kunne skalere utenfor Norges grenser, men også at selskapet skal kunne utvikle de to områdene de foreløpig ikke har kommersialisert; rådgivningsprosesser til institusjonelle kunder og visualisering av bærekraft.

Ikke minst har det sistnevnte truffet blink hos Storebrand. Etter mer enn 25 år med bærekraftige investeringer som en del av forretningsideen, er det noe som står selskapet nært, ifølge Saugestad.

– I økende grad handler bærekraft ikke bare om hva man gjør, men hva man oppnår. I den grad vi kan synliggjøre våre investeringsløsninger og hvilken verdi de har, jo bedre er det. Visualisering av bærekraft er viktig for alle kunder, ikke bare Storebrand, sier han.

– Og der kan dere bidra med kunnskap?

– Det er nettopp det vi har avdekket i samtalene med Quantfolio. En ting er å få kapital til vekst og kommersialisering, en annen ting er å få tilgang til erfaring og kompetanse rundt dette med bærekraftige investeringer, sier Saugestad.