FinSHIFT 26.04.2023

Storbankene klarte ikke å bli enige om KYC-samarbeid

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Norske Marit Bø Bornstein ble Invidem første og eneste sjef.

Hva er saken?

Det trengtes ikke mer enn en helg før at de nordiske storbankenes evne til å samarbeide om fellesnordiske satsinger fikk seg enda et skudd for baugen - og nye tap på flere hundre millioner.

Etter P27 i forrige uke var det mandag dags for Invidem å kaste kortene. Da melde at de seks eierbankene DNB, Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, SEB og Swedbank at de forberedte en nedleggelse av selskapet.

Også her var det snakk om et satsing med store ambisjoner. Bankene hadde som mål å gjøre Invidem til «kjenn din kunde»-verdens første rørleggerbedrift. Det betyr at Invidem skulle bli det nordiske navet for innsamling og videreformidling av all nødvendig informasjon om nordiske bedrifter fra offentlige register, og samtidig skape en felles standard for hvordan informasjonen skulle bli samlet inn.

Til forskjell fra P27, var dette altså et prosjekt DNB mer enn gjerne var med på. Bankens mann i Invidem-styret, Anders Grevstad oppsummerte fordelene med satsingen på følgende måte til Shifter:

- KYC-informasjon bør ikke være konkurransevridende og skaper liten verdi for hver bank isolert sett. Derfor tror vi det er mer kostnadseffektivt og samfunnsnyttig å samle inn denne type data ett sted, til glede for eierbankene og alle andre som trenger den samme informasjonen

Hvorfor er dette interessant?

Slik ble det altså ikke. Etter at det første planene var lagt, kom det en pandemi og bremset fremdriften. Dermed kunne Invidem ikke starte opp virksomheten før på sensommeren 2021.

Norske Marit Bø Bornstein var den som skulle lede satsingen fra Stockholm.

- Vi samler inn all generisk selskapsinformasjon og verifiserer og validerer at den er korrekt for vi selger den videre til banker og andre finansielle aktører som må ha den for å kunne være «compliant» i myndighetenes øyne, sa Bornstein til Shifter rett etter lanseringen.

Men inntektene lot vente på seg. Først i april 2022 kunne selskapet melde om den første eksterne kunden - et svensk fondsselskap.

Hva er konsekvensen?

Ifølge kilder Dagens Industri har vært i kontakt skal den kanskje viktigste årsaken til at prosjektet havarerte vara at bankene aldri klarte å bli enige om de felles standardene som skulle til for å virkelig få sving på satsingen.

En person med innsyn i virksomheten forklarte at «alle prøvde å se til at sluttproduktet inneholdt noen små variasjoner, som gjorde at akkurat deres bank fikk noen fordeler som var litt bedre enn de andres».

Styreleder i Invidem, Stefan Stignäs skriver på selskapet nettside at «de deltakende bankene har de siste årene utviklet og styrket sine egne KYC-prosesser og -plattformer, og at arbeidet nå fortsetter på individuell basis.

Ifølge Dagens Industri hadde bankene investert nesten 450 millioner svenske kroner frem til 2021 og at det sammenlagte tapet er på rundt 600 millioner.

Med tanke på hvor mange ganger FinShift har hørt store ord brukes om evnen til samarbeid, dugnader og slutte seg til felles standarder her oppe i nord, og at det er en avgjørende årsak til at Norden ligger så langt frem på fintech-området, er den siste ukens nyheter foruorligende.

Resten av verden blir neppe veldig imponerte av slike prosesser, særlig ikke fra dem som innimellom sier de er best. Og stemmer informasjonen at alle eiere prøvde å skaffe seg fordeler på bekostning av de andre, er det jo faktisk litt pinlig for de nordiske storbankene.

Relaterte saker

→ (+) Ny fiasko for storbankene - enda et prosjekt havarerer (Dagens Industri)
→ (+) Bak denne ukjente regtech-startupen står Nordens seks største banker
De nordiske storbankenes «kjenn din kunde»-samarbeid har fått sin første eksterne kunde
Det var et par bankdirektører som mistet fotfestet og ga klar beskjed om at dette ikke var måten å møte kunder på (FinShift)