På drøyt et år har Endre Jo Reite og BN Bank fått over én milliard kroner i innskudd på å tilby sparekonto med høy rente i konkurrentenes mobilbanker.

Stjeler millionkunder fra Sbanken med PSD2

Siden sommeren har innskuddene hos BN Bank økt med 40–50 millioner kroner i uken.

Publisert

Til tross for ekstremt lave rentenivåer og en kraftig økt interesse for investeringer i fond og aksjer, er det fortsatt slik at mesteparten av nordmenns sparepenger ender opp på en bankkonto. Ifølge SSB ender cirka to av tre norske sparekroner der.

Det var disse pengene BN Bank ønsket en større del av da banken i august i fjor bestemte seg for å tilby en brukskonto med bedre rente enn storbankenes høyrentekonto, samtidig som BN Bank brukte PSD2-grensesnittet for å gjøre kontoen tilgjengelig i konkurrentenes mobilbank.

«Har truffet godt»

– Det er en ganske så høy terskel for å få folk til å bytte til bank bare for å få høyere innskuddsrente, men om du kan se saldoen i din og i mange tilfeller også gjennomføre en betaling fra vår konto i din vanlige bank, blir det noe annet, sier Endre Jo Reite, direktør for personmarked i BN Bank til Shifter.

– Den nisjen ser vi nå at vi har truffet godt på, legger han til.

Lanseringen ble imidlertid ingen umiddelbar suksess. Frem til i sommer var veksten beskjeden. Siden har interessen eksplodert og veksten er omtrent femdoblet.

For et par uker siden passerte BN Banks innskudd fra produktet én milliard kroner, og er nå oppe i 1,1 milliard kroner

Over én million i snitt

Reite forteller at banken har passert 1000 kunder og at det gjennomsnittlige innskuddet er i overkant av én million kroner.

– Det finnes ganske så mange mennesker med store innskudd, og det er nok ikke så overraskende at det er de som er mest interessert i å flytte på pengene sine, sier han.

Reite forteller at mesteparten av kundene som har skaffet seg et såkalt barespar-konto kommer fra Sbanken, fulgt av kunder fra DNB og Nordea.

Sbanken bidrar mest

Han er heller ikke særlig overrasket over at Sbanken den bank som bidrar med flest nye kunder. Blant annet peker han på at Sbanken har gått fra å være en bank som får noen år siden hadde veldig god innskuddsrente til å i dag ha den laveste av de tre bankene som har gitt fra seg flest kunder til BN Bank.

– Dessuten er nok slik at Sbanken-kunder i høyere grad litt mer digitalt vante, og har lettere for å flytte på pengene sine, sier Reite.

Samtidig tror han ikke at Sbanken er eller noen av de andre bankene foreløpig er veldig bekymret over å miste noen hundre millioner kroner i innskudd.

– På kort sikt er det god tilgang på innskudd både for oss og de andre bankene, og slik sett er produktet ikke avgjørende. På lengre sikt så ser vi det som viktig å etablere oss som en aktør på nye konkurranseflater, og som et alternativ for kunder som ønsker god innskuddsrente uten å måtte flytte hele bankforholdet sitt, sier Reite.

Liten del av totalen

Ser man på tallene i BN Banks rapport for tredje kvartal er det tydelig at det fortsatt nisjeprodukt. Ved utgangen av september var banken totale innskudd på 21,2 milliarder kroner. Så «PSD2-innskuddene» er på godt under fem prosent av totalen. I tredje kvartal isolert hadde innskuddene større betydning. Innskuddsvolumet totalt økte med 2,1 milliarder kroner, det vil si at i underkant av en tredjedel kom fra folk som «PSD2-innskuddene.

– Vi tror denne konkurranseflaten vil øke, og at stadig færre kunder vil akseptere lave renter i sin hovedbank dersom de med noen tastetrykk kan få bedre rente og samtidig beholde oversikt over økonomien i de mobilløsningene de foretrekker å bruke.