Har styring på prosessen, Henna Raknes operativ sjef og Geir Hamre Nordrik, administrerende direktør i Stacc.
Har styring på prosessen, Henna Raknes operativ sjef og Geir Hamre Nordrik, administrerende direktør i Stacc.

Staccs oppskrift for fintech-eksport: «Bygger software rundt en prosess i stedet for omvendt»

Staccs mål er å hjelpe banker og finansselskaper å få nye tjenester raskere ut i markedet til en betydelig lavere kostnad.

Publisert

– Målet helt siden vi startet Stacc har vært å lage en mest mulig komplett pakke vi kan tilby til banker, finansieringsselskaper og litt forsikring, sier Geir Hamre Nordrik, administrerende direktør i Stacc.

– På et overordnet nivå er de fleste prosesser ganske så like. Man må ha en kundereise, saksbehandling og håndtering av konti, legger han til.

For å gjøre det må man kunne tilby alt – fra å designe frontend-løsninger som apper og kundeportaler så brukervennlige som mulig, til middleware som knytter alt sammen, og kjernebankløsningene helt i bunn.

– Alle som driver med en eller annen form for finansiering trenger jo systemstøtte, sier Nordrik.

Store banker trenger mer tid

Men alle trenger ikke hele pakken. Kjernebankløsningene er først og fremst for utfordrerbanker. Aprila, Brabank og Brage Finans er eksempler på banker som bruker Stacc. Større banker har vanligvis egne kjernebanksystem og trenger bare hjelp med å effektivisere og digitalisere enkelte prosesser for eksempel i et saksbehandlingssystem.

– Jeg tror egentlig ikke bankene er mindre innovative enn små aktører, men de bruker ganske lang tid på å få satt ting ut i markedet, og de trenger en litt mer robust prosess enn en liten aktør, legger han til.

– Vi kan hjelpe dem med å kutte time to market og samtidig kutte kostnadene, sier han og kommer med et fiktivt eksempel.

Kutter tid og kostnader

En bank trenger å gjennomføre et større prosjekt i et saksbehandlingssystem for kreditt. Den estimerte tiden og kostnaden er 18 måneder og 120 millioner kroner. Banken har mye plass fra før, men ønsker ta i bruk noen komponenter fra Stacc i tillegg til eksterne integrasjoner fra Staccs servicekatalog.

Servicekatalogen består av ferdige API-er med kjente integrasjoner som man må ha: Elektronisk signering, Bank id, eiendomsinfo, Brønnøysund, Altinn, Skatteetaten, Bisnode og så videre. Bare i Norge har Stacc 40-50 ferdige integrasjoner.

– Alle disse er ganske komplekse. Å ha et bibliotek med ferdige integrasjoner har en enorm verdi når vi setter i gang et prosjekt. I et kredittløp er det minimum 12 integrasjoner som må til. Vi har alt klart, forklarer Nordrik.

Prosessorientering

I Nordriks fiktive eksempel innebærer det at Stacc i beste fall kan korte prosjekttiden med to tredjedeler og kostnaden til halvparten.

– Vi er prosessorienterte. Det vil si at vi bygger software rundt en prosess i stedet for omvendt. Kluet med det er at vi, som i eksempelet, kan bruke en mal for en kredittprosess. Om kunden har et ekstra steg i prosessen, kan vi bare legge inn det, så er det klart. En softwarebasert løsning hadde måttet testes ut og tilpasses hver enkelt kunde som ønsket å ta den bruk, forklarer Nordrik.

– Vi konsentrerer oss om prosessen og så har vi vår plattform som underletter å kjøre prosessen, legger han til.

Enklere å eksportere

En fordel med denne arbeidsmetoden er, som Nordrik nevnte i begynnelsen, at prosesser i utgangpunktet er ganske så like – ikke bare i Norge, men for banker generelt.

Det gjør at Staccs plattform, slik den er satt sammen, vil gjøre det enklere for selskapet å gå internasjonalt.

– Et nytt land betyr først og fremst nye integrasjoner som kan plasseres i servicekatalogen, men ekstremt lite endringer i resten av tilbudet, sier Nordrik.

– Det vil spare oss for enormt med tid hver gang vi går inn i et nytt marked.

Powered by Labrador CMS