Ronni Møller Pettersen blir sjef for Sparebank1s nye sparesatsing. Han er idag konserndirektør for innovasjon og marked i Sparebank 1 Nord-Norge.

Sparebank1 samler sparingskreftene

For ikke å tape ytterligere mark i den rådende sparetrenden blant nordmenn, samler Sparebank1-bankene kreftene i en felles sparingssatsing.

Publisert

Nordmenns sparepenger er ettertraktet kapital, som ikke bare skal stå og samle støv på en bankkonto til lav rente. Det synes alle, fra startups som Kron, Dreams eller Spiff, til folkefinansieringsselskaper til storbanker som DNB med sin Spare-app.

Nå synes også Norges nest største bankgruppering - Sparebank 1 - at det er på tide å forbedre sparingstilbudet.

De tre selskapene Odin Forvaltning, Sparebank 1 Kapitalforvaltning og Sparebank 1 Verdipapirservice, løftes ut av den nåværende strukturen og samles under paraplyen til et nytt spareselskap – et slags Sparebank 1 Sparing – som vil eies direkte av de 14 Sparebank 1-bankene og LO.

– Vi mener at vi treffer en viktig samfunnstrend som har vært de siste årene. Etter at aksjesparkonto ble innført for noen år siden har nordmenns bevissthet rundt sparing økt betraktelig, sier Ronni Møller Pettersen.

Hektiske dager

Han har ledet arbeidet med etableringen av det nye selskapet siden i vår, og får nå også rollen som dets første sjef. Det gjør at han har hektiske dager før han får overlevert arbeidsoppgavene til sin nåværende jobb som konserndirektør for innovasjon og marked i SpareBank 1 Nord-Norge.

– Det blir litt dobbeltkjøring nå i en periode. Det er mye formaliteter som må på plass, blant annet må vi ha godkjenning av finanstilsynet, sier Møller Pettersen som formelt tiltrer i den nye jobben etter årsskiftet.

Sparingstrenden han snakker om nådde nye høyder i vår, da koronakrisen slo til. Når konsumet og renten gikk til bunns, gikk sparingen opp. Ifølge SSB er det ventet at spareraten, det vil si hvor stor andel av den disponible inntekten som spares, i snitt vil ende på rekordhøye 15 prosent i 2020. Selv om SBB venter at spareraten vil synke til ti prosent neste år, finnes det annet som vi bidra til at folk neppe lar sparingstankene fare med det første.

– Når Egen Pensjonskonto kommer ved årsskiftet tror vi at det vil bli enda en øyeåpner som øker bevisstheten rundt sparing ytterligere, mener Møller Pettersen.

Sliter med markedsandelene

De tre selskapene som nå samles under en ny paraply, skal beholde sine merkevarer og fortsette levere produkter og tjenester til både småsparere og formuende og institusjonelle kunder. Det betyr for eksempel at fondsforvalteren Odin skal fortsette som før.

– Sparing er en megatrend, men utover det hva er det som ligger bak denne satsingen?

– Sparebank1-bankene har en lavere markedsandel på sparing enn hva vi har på ordinære banktjenester som utlån og innskudd. Det gapet skal vi tette, sier Møller Pettersen.

– Betyr det at dere har gjort det dårlige enn andre sparetilbydere?

– Det betyr at det er noen som har markedsandeler som vi ønsker å ta. Vi er tross alt Norge neste største finansgruppering etter DNB.

– Så markedsandelen på sparing skal stå i stil med størrelsen, noe den ikke gjør i dag.

– Det er helt riktig.

– Så hvordan skal det nye selskapet endre på det?

– Vi skal sørge for at en kunde i en Sparebank1-bank har markedets beste kundeopplevelser på sparing, og vi skal utnytte distribusjonskraften vi har i eierbankene.

Cirka 100 personer i de tre selskapene berøres direkte av omorganisasjonen, men det skal ikke være aktuelt med nedbemanninger. Hovedkontoret til selskapet vil bli plassert i Oslo.