FinSHIFT 29.06.2022

Slik ser det ut når Norge snakker om PSD2 i EU

Publisert Sist oppdatert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Skjermdump fra Jan Åge Skaathuns innlegg.

Hva er saken?

Syv år etter starten synes EU det er på det tide å se over betalingstjenestedirektivet PSD2 og finne ut om det skal forlenges, forbedres eller utvides til noe en del skulle kalle for PSD3.

Arbeidet er i full gang og i forrige uke ble det invitert til høring med toppsjefer i EU-kommisjonens generaldirektorat for finansiell stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunionen til stede, i tillegg til en god del medlemmer i EU-parlamentet.

En av dem som var blitt invitert til å fortelle om ting de ønsker å få lagt inn i et kommende direktiv, var Quantfolio-medgründer Jan Åge Skaathun.

Av åtte inviterte selskaper som var valgt ut til å representere «fremtiden», var han eneste norske og nordiske representant på talerlisten. Dermed fikk Skaathun sjansen til å forklare hva han mener skal til for å lage et nytt direktiv som tar EU fra dagens open banking til morgendagens open finance.

Kortversjonen av Skaathuns ønsker for å kunne tilby en enda bedre automatisert finansiell rådgivningstjeneste var mye mer data, fra flere kilder, for eksempel pensjon, sparing, lån og forsikring.

I tillegg vil han se helt andre tidsperioder for spareavtaler. I dagens PSD2-ordning må en spareavtale med automatisk trekk fornyes etter 90 dager. Det forlenges nå til 180 dager, men Skaathun mente at tidsrommet mellom hver gang en avtale fornyes, bør være enda lenger.

At presentasjonen ble gjennomført på koronamåten, som bildet ovenfor viser, hadde ikke noe med pandemi å gjøre, men at en generalstreik i Belgia førte til at en stor del av deltakerne ikke hadde mulighet å ta seg dit.

Hvorfor er dette interessant?

At det var et norsk selskap, og ikke et svensk eller dansk selskap som ble det nordiske innslaget i en EU-høring om PSD2, er kanskje litt overraskende. Ikke minst med tanke på at både Danmark og Sverige har betydelig flere internasjonale suksesser på fintech-området,

Men det har likevel sin forklaring.

Høringen var initiert av to grupper: Renew Europe Group, som representerer den liberale gruppen av EU-parlamentarikere. Med 101 medlemmer er det den tredje største i EU-parlamentet.

European Digital Finance Association, EDFA, er paraplyorganisasjon for fintech-organisasjoner rundt om i Europa og EU-lobbyist. Den ble startet for drøyt et år siden.

Norsk medlem er Fintech Norway, som i løpet av sin relativt korte levetid altså har klart å forvandle seg fra protestorganisasjon til industriorganisasjon og EU-aktør.

Fintech Norways Niklas Sandqvist, fra Aera, sitter i styret til EDFA og leder organisasjonens arbeidsgruppe som ser på revideringen PSD2-direktivet.

Sandqvist har også jobbet med Fintech Norways initiativ med varslingsportalen 33report.eu. Den har etablert seg som et nøytralt sted å samhandle om problemer med PSD2-API-er i Norge og Nederland og er på vei inn i flere land.

Så da EDFA ønsket forslag på selskaper som kunne snakke for fintech-bransjen på høringen, sendte Fintech Norway blant annet forespørselen videre til Finance Innovation og dets medlemmer. Quantfolio meldte sin interesse og pitchen fra selskapet ble så godt mottatt at de opprinnelig ble plassert først på agendaen.

Hva er konsekvensen?

Hvor omfattende endringer EU til sist bestemmer seg for at det skal bli på finansområdet, vil vi nok måtte vente på.

Revideringsarbeidet EU har satt i gang viser at det flere ting med betalingstjenestedirektivet som ikke har fungert: Alt fra at land har tolket hva som inngår på ulik måte til at insitamentene for å få alle til å dra i samme retning ikke har vært gode nok.

Her i inngangen til sommerferien kan jo FinShift ikke anbefale sine lesere til å bruke tid på en tre timer høring fra Brussel. men for den som er nerdete opptatt av EU-regulering og open finance kan det være verdt å i hvert fall bruke litt tid på å høre tilbakemeldingene fra EU-toppene i begynnelsen.

Det er mulig det er slik festtaler høres ut på EU-hjemmebane, men for FinShift høres det faktisk ut som EU-representanter som var genuint interessert i å få innspill fra tredjepartsaktørene til hva som kan forbedres og hva som må være med i neste versjon.

Og i slike sammenhenger er det faktisk fullt mulig å også være norsk.

Relaterte saker

→ (Webcast) Open Finance: The Backbone of Digital Economy
Bonuslesning for den som har for mye tid til overs i sommer:
EBAs høringssvar til EU-kommisjonen om PSD2

Rettelse: I FinShift-versjon som ble sendt ut på e-post sto det at Skaathun ønsket mer historiske data. Det riktige er at han vil at det skal gå lenger mellom hver gang en spareavtale fornyes.