Stein Roger Dalheim, overst, og Idar Iversen har gründet Kvidul og skal investere 4,5 milliarder i et gigantisk landbasert oppdrettsanlegg i Trøndelag.

Skal investere 4,5 milliarder i lakseoppdrett på land – begynte med å slå folkefinansieringsrekord

Da oppdrettsselskapet Kvidul skulle hente penger for første gang, valgte de å folkefinansiere emisjonen via Folkeinvest. Det endte med ny norsk rekord for aksjebasert folkefinansiering – 13,4 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Dermed slår Kvidul den tidligere rekorden fra i sommer med drøye millionen. I juni hentet Horde inn 12,3 millioner kroner via Dealflow.

For Folkeinvest var Kvidul-kampanjen et løft opp på et helt nytt størrelsesnivå. Når JetNett i oktober fikk inn 6,3 millioner kroner, var det den største emisjonen som Folkeinvest hadde gjennomført. Med Kvidul ble den nedre grensen på kampanjen satt til syv millioner kroner.

– Vi så på dette som en veldig spennende verdireise for investorene, der mye arbeid var lagt ned og viktige avtaler var kommet på plass. Kvidul hadde et genuint ønske om å få med folket på laget, som gjenspeilet seg i verdsettelsen av selskapet, sier Amalie Holt, kundeansvarlig i Folkeinvest.

– Folkefinansiering har en stor iboende kraft, som Kvidul ønsket å benytte seg av Det er bare spørsmål om tid før folkefinansieringsstrategien omfatter selskap som søker beløp i hundremillionersklassen, sier hun.

Lav pris

At Kvidul har valgt en lav aksjepris bidro nok også til interessen. Selskapet valgte nemlig ikke å skru opp prisen på aksjene i emisjonen, men lot det være på den pålydende verdien på én krone. Det ga selskapet en «pre money»-verdi på 1.030.000 kroner

– Vi ville ha en sterk lokal forankring til dette prosjektet, og ønsket å tilby lokale investorer å kjøpe seg inn til en fordelaktig kurs, sier Stein Roger Dalheim (62), daglig leder i Kvidul.

– Hvorfor valgte dere å folkefinansiere den første kapitalutvidelsen?

– Vi sitter i samme lokaler som Folkeinvest i Trondheim, og har hatt en dialog gående siden vi begynte å planlegge den første emisjonen på opptil 20 millioner kroner, forteller Dalheim.

– Vi trengte en partner som hadde et digitalt opplegg for å hente penger og Folkeinvest hadde et opplegg som vi syntes var veldig fornuftig.

– Dere jaktet på 20 millioner kroner, men endte på 13,4 millioner. Er dere førnøyde med det?

– Vi er veldig fornøyde med resultatet.

Skal fylle en hel øy med oppdrettsanlegg

Kvidul skiller seg utvilsomt ut fra de fleste selskaper som velger å hente penger via aksjebasert folkefinansiering – først og fremst hva gjelder størrelsen på prosjektet. Selskapet planlegger å bygge et landbasert oppdrettsanlegg på en øy i Åfjord kommune i Trøndelag, som fullt utbygget skal kunne produsere 40.000 tonn laks og 10 millioner smolt.

Bak Kvidul står fetterne Stein Roger Dalheim (62) og Idar Iversen (67). Dalheim har 40 års erfaring fra byggebransjen, som vil komme godt med i byggingen av anlegget, mens Iversen har snart 47 års erfaring fra olje- og gassindustrien, spesielt knyttet til forretnings- og prosjektutvikling.

Neste runde blir mye større

Satsingen deres er et gigantprosjekt som etter hvert vil kreve riktig store penger. De skisserer investeringer på 2,7 milliarder kroner i fase 1 og 1,8 milliarder kroner i fase 2.

– 4,5 milliarder kroner i investeringer? Da rekker ikke 13,4 millioner langt. Hva skal dere bruke disse pengene til?

– 13,4 millioner er nok for å finansiere forprosjektene. Det handler om å få på plass konsesjoner og utslippstillatelser og få gjennomført tidligprosjektering og utarbeide et godt anbudsgrunnlag, forteller Stein Roger Dalheim, som er daglig leder i Kvidul.

– Men neste runde blir neppe folkefinansiert?

– Helt riktig. Det blir et helt annet investeringsløp. Vi begynner den jobben allerede over nyttår. Målet er å hente 450 millioner kroner i egenkapital i første kvartal, sier Dalheim og forteller at selskapet allerede er i dialog med større investeringsbanker i Oslo og London.

Håper på fisk i 2023

Etter det er det tenkt å notere selskapet på Oslo Børs’ OTC-liste, før det er planlagt ytterligere kapitalutvidelse på 450 millioner kroner i andre kvartal 2022. I samme periode skal selskapet altså få finansiert de omfattende byggeprosjektene med obligasjonslån på cirka 2,7 milliarder kroner.

Målet er å ha anlegget for smoltproduksjon i gang i slutten av 2022, og den den første delen av fiskeoppdrettsanlegget i 2023. I 2023 er målet også å noteres på Oslo Børs Access eller hovedlisten.