Axel Hunter, Astat, Anne Jorunn Aas i Farmforce, Daro Navaratnam i Dintero og Magne Fretheim i Spenn, representerer fire av de seks norske selskaper som er valgt ut til Mastercards Ligthouse-program.

Seks norske deltakere i startup-programmet til Mastercard

Norsk dominans i kategorien bærekraft.

Publisert

Finitiv og Massiv er to deler i Lighthouse-programmet til Mastercard, som lar interessante fintech-selskaper og oppstartsbedrifter være med på en fem måneder lang workshop.

Nå er seks norske selskaper plukket ut til å delta i den nordiske konkurransen:

Astat, Dintero, og ZData er tre av i alt 15 deltakere i fintech-initiativet Finitiv.

DDFinance, Farmforce og Spenn av tre av totalt fem deltakere i Massiv-programmet, som er laget for selskaper som vil løse globale utfordringer fra et sosialt og bærekraftig perspektiv

Målet er å koble sammen gode gründeridéer med erfaring og kapital. Blant rådgiverne i programmet er Bill & Melina Gates Foundation, Nordic Impact Fund, Swedbank, SEB og DNB.

I fjor vant Aprila Bank den nordiske konkurransen, og fikk vise seg frem i den globale akseleratoren til Mastercard.

Gir synlighet

I løpet av de neste månedene skal selskapene gjennomføre én til én-møter med programmets partnere, og til slutt presentere idéen for investorer.

I tillegg skal Mastercard bistå med tips til hvordan selskapene kommuniserer historien sin klart og tydelig.

– Vi har jo vært en anonym aktør i mange år. Nå har vi bestemt oss for å bli mer synlige i løpet av året. Deltakelsen her blir en del av den reisen vi nå gir oss ut på, sier Thor Kristian Ravnanger Seth, daglig leder i Zdata til Shifter.

Selskapet leverer en plattform som kobler regnskapssystemer og andre finansielle aktører sammen med banker.

– Vi samarbeider jo både med finansielle aktører, økonomisystemer og banker, så det å kunne få møte potensielle partnere og samarbeidsbanker er veldig interessant, sier han.

Nykommer inn i varmen

Mens Zdata har en historie som går tilbake helt til begynnelsen av 90-tallet, befinner et av de andre norske deltakerselskapene seg i den andre enden av skalaen.

Astat, som ble startet av Axel og Caroline Hunter i fjor, jobber på spreng for å få lansert sin digitalbank for småbedrifter.

– Jeg er ekstremt stolt over at Astat skal delta i Mastercards Lighthouse-program. Mange briljante selskap har deltatt tidligere, og jeg vet at det viser Astats underliggende potensial, og det faktum at vi er her for å forandre markedet, skriver Axel Hunter i en e-post til Shifter.

Det tredje norske selskapet i programmet, er Dintero.

– Vi holder på og bygger en ny betalingsløsning for Europa. Det betyr nye regelverk å forholde seg til. Da er bra å kunne få tips og innspill fra et selskap som Mastercard, sier Daro Navaratnam, daglig leder i Dintero til Shifter.

I tillegg til de tre norske selskapene, er følgende selskaper valgt ut til oppskaleringsprogrammet:

  • Danmark: CardLab, Crediwire, Swiipe Payments, Legacy
  • Latvia: Snapio, Alpha Visum, Maxaa,
  • Estland: Wert
  • Island: Indó, YAY
  • Sverige: Earthbanc, Defentry

Norsk dominans på bærekraft

I Mastercards Massiv-program er det stor norsk dominans. Tre av fem utvalgte selskaper er norske. Programmets visjon er å hjelpe selskaper å nå FNs mål for bærekraftig vekst gjennom oppskalering globalt. Bedriftenes løsninger skal ha potensial til å forbedre levestandard i et globalt perspektiv.

De tre norske deltakere er:

  • Spenn, som har utviklet en digital bankplattform som muliggjør innskudd og sparing for mennesker i utviklingsland – helt kostnadsfritt.

– Som en digital bankplattform med målsetting om å forene de som har – og ikke har – tilgang til banktjenester, er Spenn svært glade for å være en del av Massiv-programmet. Vi mener at vi har utviklet en innovativ og unik løsning som gir alle muligheten til å sende og ta imot penger kostnadsfritt, i markeder som er preget av høye priser for finansielle tjenester, sier Magne Fretheim, CTO i Spenn i en offisiell uttalelse.

  • Farmforce, som tilbyr en skybasert nett- og mobilplattform for styring av verdikjeder i landbruket.

– Partnerskap er avgjørende for å oppskalere driften og levere på de målene vi har satt oss. Gjennom programmet ser vi frem mot å bli utfordret og sammen bygge partnerskap som støtter opp om visjonen vår, sier Anne Jorun Aas, administrerende direktør i Farmforce.

  • DDFinance bygger digitale markedsplasser og distribusjonssystemer for forsikring i utviklingsland.

– Vi bygger og skalerer digitale markedssystemer for forsikring. Tanken er å tilgjengeliggjøre rimelig helse- og livsforsikring for lavinntektsfamilier. Vi er veldig glade for å bli valgt ut til Lighthouse Massiv-programmet og ser frem mot å samarbeide med tidligere og nåværende deltagere og partnere. Slik skal vi klare å hente ut det potensialet vi er rigget for, sier Jan Martin Hunderi, CEO i DDFinance.