FinSHIFT 11.01.2023

Revolutsjonerende treg rapportering

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Revolut-sjef Nik Storonsky

Hva er saken?

Revoluts årsregnskap for 2021 har utviklet seg til en ganske så spesiell føljetong. I Storbritannia må selskapene levere regnskapene til myndighetene senest ni måneder etter at det finansielle er over.

Det klarte ikke Revolut, og etter to utsettelser fikk selskapet utvidet siste frist til 31. desember.

En av årsakene til utsettelsen skal ha vært at Financial Reporting Council, et tilsynsorgan for revisjonsbyråer, i juli kraftig kritiserte BDOs revisjon av en ikke-navngitt finansiell aktør, som i ettertid har vist seg å være Revolut. FRC konkluderte med at det fantes en uakseptabel risiko for «material misstatement», det vil si at den finansielle informasjonen kan forventes å påvirke beslutninger som blir tatt basert på den. Dette skal så ha ført til krav om forbedringer av internkontrollen i banken, ifølge Financial Times.

I romjula kunne nettstedet Altfi avsløre at Revolut ikke ville nå desember-fristen heller, og at 2021-resultat ikke ville bli lagt frem før i begynnelsen av 2023.

En talsperson for Revolut fortalte Altfi at «vårt regnskap er avsluttet og vi forventer å bekrefte tidligere rapporterte nyheter om at vi er lønnsomme. Vi er veldig stolte av dette og planlegger å innlevere regnskapet vårt på nyåret».

Hvorfor er dette interessant?

Revolut-sjefen Nik Storonsky har siden september i fjor uttalt at selskapet er lønnsomt og at så var tilfelle allerede i 2021.

Da Shifter møtte Storonsky på Slush i november var han tydelig på at Revolut ikke var i behov av mer penger, til tross for at selskapet da nettopp hadde meldt om ekspansjonsplaner inn i India, Brasil, Mexico og Filippinene, fire av verdens mest folkerike land.

– Vi har nå en positiv cashflow. Den bruker vi til å etablere oss i nye markeder, som så igjen vil generere positiv cashflow om fire-fem år. Vi følger vår plan, lager prognoser og budsjetter og ser nøye på ARR-tallene for hvert produkt eller land, sa Storonsky da Shifter spurte om hvordan en slik ekspansjon skulle finansieres.

Men om dette er sant eller ikke, er det altså ingen som vet per i dag. Det som gjør det vanskelig for mange å helt og fullt stole på Storonskys utsagn er historikken.

Siden starten i 2016 har Revolut aldri levert en årsrapport med positiv bunnlinje. 2020 endte med tap på 167 millioner pund, nesten to milliarder kroner, tross inntekter på rett over tre milliarder kroner.

Hva er konsekvensen?

Man kan gå ut ifra at det vil bli en god del oppmerksomhet rundt 2021-regnskapet den dagen det blir offentlig, uansett hvilke tall som faktisk står der.

Har Storonsky sagt sannheten - Revolut har snudd virksomheten til pluss – eller har han bare drevet med tåkeprat hele høsten?

Innsatsen er usedvanlig høy for det som i dag regnes som Europas mest verdifulle fintech-selskap. Ettersom Revolut ikke hentet penger i 2022, unngikk selskapet den samme verdivurderingsslakten som Klarna og mange andre måtte gjennom, er banken på papiret fortsatt verdsatt til 33 milliarder dollar fra serie E-runden i juli 2021.

Til sist bør det vel legges til at uavhengig av hvilket resultat Revolut til sist leverer, kan det ikke være positivt at det kommer over ett år på overtid – særlig fordi Revolut fortsatt ikke har fått godkjent sin konsesjonssøknad som bank i hjemlandet.

Relaterte saker

Revoluts resultater forsinket inn i 2023 (Altfi)
Revolut-sjefen bryr seg lite om at Norge er et tøft marked – og mener han uansett vokser raskere enn Lunar i Norden
Hvordan er det med lønnsomheten til Revolut?

→ (+) Revolut under press etter at revisjon finner brister (Financial Times)