FinSHIFT 16.02.2022m

Rask utlånsvekst rigger Aprila for eksport

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Halvor Lande, adm. direktør i Aprila

Hva er saken?

Aprila Bank legger frem tall for 2021 som viser at inntektene er mer enn tredoblet sammenlignet med året før, fra 16,4 millioner kroner til 50,21 millioner kroner.

Tallene for fjerde kvartal viser også at nettoinntektene for første gang var større enn kostnadene. 17,0 mot 16,7 millioner kroner.

Dermed er Aprila på stø kurs mot det utstakede målet om å være lønnsomt i andre kvartal i år, ifølge Halvor Lande.

Dette til tross for at tap og tapsavsetninger som følge av den sterke kundeveksten gjør at årsresultatet før skatt ender på minus 34,5 millioner kroner.

Hvorfor er dette interessant?

I august i fjor fortalte Aprila for første gang om sin helautomatiserte kredittprosess som skal kunne gi bedrifter svar på en søknad på kassekreditt på opp til to millioner kroner i løpet av et par minutter.

Det er nemlig den som skal forvandle Aprila til et skikkelig lønnsomt selskap allerede i år.

Aprilas produkt- og teknologisjef Israr Khan var 99,9 prosent sikker på at banken var først i verden med datadrevne kredittmodeller, som kombinerer tradisjonell kredittopplysningsdata med realtidstidsdata fra regnskapssystem og bankkonto, via PSD2-API-er.

Gjennom å bruke maskinlæring på stadig større mengder informasjon alt ettersom kundene blir flere, mener banken at den vil få bedre og bedre beslutningsgrunnlag, som igjen gjør det enklere å gi lån til småbedrifter som ellers ville ha slitt med å få lån, uten at risikonivået øker kraftig.

Dermed kan antallet innvilgede lån økes kraftig uten at kostnadene går den samme veien. Det vil kunne gjøre underverker også for bunnlinjen i selskapet.

– Vi har svært lave variable kostnader, så kostnadsbasen vår vokser betydelig saktere enn inntektene. Dette skyldes den underliggende skalerbarheten og lønnsomheten i forretningsmodellen, forklarte Lande i forbindelse med resultatfremleggelsen tidligere denne uken.

– Vi forventer å bli svært lønnsomme i fjerde kvartal, la han til og hadde vanskeligheter med å finne noe som skulle kunne hindre en slik utvikling.

Nesten samtidig som den nye kassekredittsøknaden ble kjent, inngikk Aprila også en avtale med DNB, som gikk ut på at storbanken skulle sluse småbedrifter som de selv ikke kunne innvilge lån til, videre til Aprila. Å ha blitt tilgjengelig i DNBs bedriftsnettbank har bidratt med cirka ti prosent av Aprilas søknadsvolum etter avtalen ble kjent. Det uten at DNB har markedsført den i noen særlig grad. Nå så skjer, tror Lande at det vil bidra til en økning.

Hva er konsekvensen?

Å bli en lønnsom nisjebank for små og mellomstore norske bedrifter har aldri vært sluttmålet for Aprila. Når Lande sin plan om å være svært lønnsom i fjerde kvartal, vil banken sikkert også være i gang med neste steg av planen – å gå ut i verden.

Men der ute er ikke målet å være bank, men teknologileverandør. De data drevne kredittmodellene kan uten alt for mye arbeid gjøres om til en helt ny internasjonal forretningsmodell som «white label»-løsning

– Kontoinformasjon er universelt. Når vi nå kan integrere dette i våre kredittmodeller, åpner det seg en mulighet for å skalere virksomheten på en helt annen måte. Vi skulle kunne begynne å tilby våre tjenester i Nederland, Spania, Tyskland Storbritannia og andre land uten å måtte justere altfor mye på modellene, sa Israr Khan i august i fjor.

Allerede da hadde flere internasjonale storbanker, banket på døren og ville vite mer om den norske utfordrerbankens kredittmodeller.

Les mer:
Kassekreditt driver opp Aprilas inntekter
(+) Slik skal utfordrerbanken gi lån til bedrifter som ellers ville fått nei
(+) Vil gjøre Aprila til en internasjonal suksess, og har en britisk enhjørning som forbilde
(+) DNB og Aprila finner tonen – nå skal Norges største bank sluse lånekunder til en av de minste