FinSHIFT 8.12.2021

Opplagt for kompromiss

Publisert Sist oppdatert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Konsernsjef i DNB, Kjerstin Braathen

Hva er saken?

DNB har ikke gitt opp håpet om å få ta over Sbanken. Rett før klagefristen gikk ut, fredag, leverte banken inn en klage til Konkurransetilsynet.

Tilsynet har nå 15 dager på seg til å videresende klagen til Konkurranseklagenemnda eller omgjøre vedtaket. Skjer det første har nemnda 60 virkedager på seg til å avgjøre klagen. Dermed kan den endelige avgjørelsen drøye helt til 18. mars.

DNB var ikke tvil om avgjørelsen:

– Når vi er helt uenige i Konkurransetilsynets vurderinger, så mener vi det er fint om Konkurranseklagenemnda tar en ny kikk på saken. Vi opplevde at tilsynet låste seg veldig tidlig i sitt syn på fondssalg uten å ta hensyn til opplysninger og innspill de fikk fra DNB og Sbanken underveis i prosessen, skrev kommunikasjonsdirektør i DNB, Vibeke Hansen Lewin, i en epost til FinansWatch fredag.

Hvorfor er dette interessant?

DNB mener jo at tilbudet burde ha vært godkjent av Konkurransetilsynet uten vilkår, og at beslutningen i hvert fall var feil etter at banken hadde fremmet forslag på avhjelpende tiltak for Konkurransetilsynet.

Når DNB nå går videre med saken, synes banken å være så sikker på at den har rett at det allerede er inngått en avtale med en hemmelig tredjepart om å overføre det meste av Sbankens fondsdistribusjonsvirksomhet, blant annet en kundeportefølje, bruksrett til teknologi og enkelte andre eiendeler. DNB har også påtatt seg noen atferdsforpliktelser som skal gjelde etter en slik overføring er gjort.

Målet er å få fortgang i prosessen om det viser seg at Konkurranseklagenemnda går på DNBs plan B og konkluderer med at det er rimelig å godkjenne avtalen med vilkår.

Hva er konsekvensen?

Fredagens klage innebærer at det kan nærme seg et år fra oppkjøpsforsøket ble kjent til at den endelige avgjørelsen er tatt. Det er ganske så lang tid. Men når synet på en avgjørelse spriker så mye, er det kanskje like greit at kampen fortsetter til den bitre slutten.

Om den nå gjør det.

DNBs tydelige markering av at det finnes en hemmelig kjøper klar til å ta over ved en omgjørelse av vedtaket, høres jo ut som et logisk kompromisslutt på årets store bankføljetong.

Hvem er så den hemmelige kjøperen? Finshift skal ikke bortse fra at nyhetsbrevskollega «Hauken from Stacc» kan være inne på noe når han lurer på om Nordnets nye priser på indeksfond kan ha noen med saken å gjøre.

Les mer:
DNB klager på Konkurransetilsynets vedtak om å stoppe oppkjøpet av Sbanken: – Vi opplevde at tilsynet låste seg veldig tidlig
This week in fintech - #issue 84