FinSHIFT 07.12.2022

Oppdelt betaling åpner lommebøker

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Daro Navaratnam, daglig leder Dintero

Hva er saken?

Betalingsselskapet Dintero gjør noe veldig få selskaper har fått til i 2022 – henter mer penger enn planlagt og til en verdivurdering som er mer enn doblet siden den forrige emisjonen.

Schibsted Ventures og Bring Ventures går inn med ti millioner kroner hver i en emisjon på totalt 30 millioner kroner. Den priser selskapet til 500 millioner kroner samtidig som gründer Daro Navaratnam sitter igjen med en eierandel på rundt 60 prosent.

Navaratnam mener prisingen kan forklares med at selskapet, siden forrige runde i mars 2021, har fått konsesjon som betalingsforetak, lansert checkout i Sverige, lansert «split payments» og hatt tre-fire ganger vekst i gjentakende inntekter, i tillegg til at selskapet forlenget rullebanen med 50 prosent.

Sjefen i Schibsted Ventures Norge, Rune Røsten, fulgte opp tidligere investeringer med ti nye millioner. Han mener Dintero tar et veldig spennende grep om hele betalingsindustrien, gjennom å tilby en markedsplass for betaling.

Hvorfor er dette interessant?

Den totale verdien av den globale e-handelen passerte i fjor 5000 milliarder dollar ifølge de fleste analyseselskaper og beregnes å passere 8000 milliarder i 2028. I løpet av den tiden ventes det også at e-handelens andel av det totale detaljhandelssalget har økt kraftig.

Det er enorme summer som skal betales og som må prosesseres av en eller annen betalingsløsning. For den som klare å posisjonere seg rett og ta et solid jafs av den stadig større kaken som kalles netthandel, åpner det seg store muligheter.

Det Dintero tar med seg inn i dette spillet, er altså det Røsten kaller for en markedsplass for betaling. Selskapet selv kaller det en one-stop-shop for betaling. I bunn og grunn er det en en checkout-løsning som ikke legger noen premisser for betalingsmetoder. Målet er at en nettbutikk skal kunne velge akkurat de betalingsformer butikken selv ønsker.

Standardløsningen til norske kunder består av Vipps, kortbetalinger fra Visa og Mastercard, faktura, og «kjøp nå, betal senere»-løsninger gjennom Walley. Men Dintero kan også tilby andre lommebøker som Mobile Pay, Swish og snart også Apple Pay.

På toppen av dette har Dintero også bygget en løsning for oppdelt betaling, såkalt «split payments» for alle betalingsformer – det vil si at kunden betaler alt på en gang, men i kjøpsøyeblikket blir pengene delt opp mellom alle som har solgt varer. I den voksende e-handelskaken tar nemlig markedsplasser som selger varer fra flere aktører, stadig mer plass. Bring Ventures' investering i Dintero kom av at man så dette er noe Posten-konsernets egen markedsplass, Amoi, kan ha bruk for.

Hva er konsekvensen?

Om vi tar «split payments»-delen først. Å dele opp en betaling finnes det andre aktører som kan, så lenge det handler om kortbetalinger.

Dintero kan imidlertid også dele opp betalinger fra alle typer lokale lommebøker, som Vipps, Swish og så videre. Det er selskapet, slik FinShift skjønner det, foreløpig helt alene om. Å faktisk være først med noe, pleier å kunne åpne for en del interessante globale perspektiv.

Et annet litt mer lokalt perspektiv oppstår når Daro Navaratnam selv oppsummerer det selskapet gjør på følgende måte: «Vi kan enkelt levere en betalingsløsning som dekker Norden med et integrasjonspunkt. Det er det ingen andre som kan».

Betalingsløsning, Norden og et integrasjonspunkt er tre stikkord vi kjenner godt igjen fra en annen, nyfusjonert, norsk aktør på betalingsområdet. Netthandel er ytterligere ett som forener.

Vipps og Rune Garborg har tydelig kommunisert at en stor del av det kommende året skal gå til å bygge en felles plattform for Vipps og Mobile Pay og dermed gi alle nordiske nettbutikker et integrasjonspunkt til det fusjonerte selskapet. Noe som skal være en forutsetning for å kunne lykkes på netthandelsområdet.

Om vi går ut ifra at Navaratnam beskriver sin egen løsning på riktig måte, høres det jo faktisk ut som om Vipps kunne ha spart en del tid på å snakke med Dintero - og dessuten fått med Swish som et betalingsalternativ med det samme.

Relaterte saker

Dintero prises til 500 millioner kroner
→ (+) Slik skal Dintero snu onboarding fra flaskehals til fordel
→ (+) Spyttet inn 543 millioner kroner i Vipps før fusjonen
→ (+) Rune Garborg forteller om slagplanen for Europa: Slik skal nye «Stor-Vipps» vinne