FinSHIFT 12.10.2022

Mye Bulder for usannsynlig situasjon

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Hva er saken?

I 2019 fattet Finanstilsynet et vedtak om at Sparebanken Vest umiddelbart måtte avslutte markedsføringen av satsingen Bulder Bank som en selvstendig bank eller gjøre navneendringer for å etterleve reglene om navnebruk.

Sparebanken Vest påklaget vedtaket i februar 2020 og nå, 2,5 år senere, har Finansdepartement til sist kommet til en konklusjon som følger Finanstilsynets linje.

Departementet skriver at det finner det «sannsynlig at mange kunder i Sparebanken Vest i dag feilaktig kan oppfatte at de har etablert et kundeforhold i et selvstendig finansforetak kalt "Bulder Bank"».

Det pekes blant annet på bruk av formuleringer som «Vi i Bulder Bank», «I Bulder tar vi ikke gebyrer» og «Det koster ingenting å bruke kortet vårt» eller at leder i Bulder Bank betegnes som «direktør for Bulder Bank».

Konklusjonen ender derfor med at departementet finner det klart at «markedsføringen av Bulder Bank er innrettet slik at Bulder Bank fremstår som et selvstendig finansforetak. Også de avhjelpende tiltakene banken har foreslått som ledd i klagebehandlingen, synes foreslått mot en slik bakgrunn».

Departementet mener at Sparebanken Vests forslag til tiltak under klagebehandlingen er et steg i riktig retning, men at det ikke er nok for å rette opp inntrykket som er skapt.

«Til dette kommer at det allerede har festet seg en oppfatning i allmenheten om at Bulder Bank er et selvstendig finansforetak.», skriver departementet i vedtaket og har gitt Sparebanken Vest frem til 1, mars 2023 på å gjennomføre tiltak som ser til at Bulder Bank ikke lenger fremstår som en selvstendig bank.

Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, lar seg ikke stresse av «dommen» fra Finansdepartementet.

– Vi så for oss dette som et mulig utfall, så det er ingen dramatikk. Vi opplever at vi har lykkes godt med Bulder, og kommer til å satse videre, selv om vi må gjøre noen justeringer for å tydeliggjøre hvem som står bak, sier Kjerpeseth til Dagens Næringsliv.

Hvorfor er dette interessant?

Bulder Bank var et av flere lånekonsepter som for noen år siden ble lansert av sparebanker med vekstambisjoner. Himla Banktjenster fra Fana Sparebank og Nybygger.no fra Sparebanken Øst var to andre. De ble på flere hold omtalt som spennende forsøk i et ellers ganske så statisk norsk bankmarked.

«Ved å lansere sub-brands så kan ellers geografisk avgrensede sparebanker nå ut til hele Norges befolkning. Samtidig som de under nytt merkenavn unngår at morbankens navn fremstår som en barriere for målgrupper utenfor det primære nedslagsfeltet», skrev Cicero Consultings Stefan Astroza i et innlegg i Shifter i juli 2020.

I vedtaket argumenter departementet på den ene siden for at «kundene lett skal kunne forstå hvilket foretak de forholder seg til, og hva slags virksomhet foretaket driver» og på den annen side at «adgang til bruk av ulike merkevarer eller konsepter i bankmarkedet bidra til at bankene når flere kundesegmenter med tilpassede tjenester og priser».

Men nettopp det å distansere seg fra morbankens navn fremstår som et hovedproblem i argumentasjonen fra departementet.

I en slik kontekst blir jo formuleringer som «Vi i Bulder Bank», «I Bulder tar vi ikke gebyrer» ganske åpenbart ikke godt nok om det avgjørende er at det hele tiden må komme frem at Sparebanken Vest er eieren som står bak.

Bulder Bank har i likhet med Hilma og Nybygger.no først og fremst fremstilt seg som steder med konkurransedyktige boliglån for solide kunder.

Det interessante blir jo da hvorfor oven nevnte Bulder-setninger er problematiske når de andre to tjenestene kan skrive «Har du belåningsgrad inntil 75 % og mulighet til å fikse det meste selv i nettbanken? Da kan du få HIMLA gode betingelser på boliglånet.». eller «Nybygger.no har siden starten av 2021 vært en av bankene med lavest rente på boliglån 75 % og ...» uten at det så vidt Finshift bekjent har kommet noen reaksjoner.

Finanstilsynet og Finansdepartementet fremholder at adressen bulderbank.no bidrar til å forsterke bildet av en frittstående bank uavhengig av Sparebanken Vest. Logisk sett bør da himla.no og nybygger.no gi det samme inntrykket.

Men det finnes en avgjørende forskjell - hva man tilbyr til kundene. Så lenge det bare er lån og ikke sparing, kan det virke som om det ikke er så nøye hvordan en bankavleggertjeneste ordlegger seg.

Hva er konsekvensen?

Det er lett å spørre seg hvorfor det skulle være et problem om noen få kunder ikke har fått med seg at Bulder Bank er en del Sparebanken Vest?

I Finanstilsynets øyne er det nok det. I tilsvaret fra tilsynet fra mai 2020 står det «Videre er et sentralt hensyn bak reglene om navnebruk at kundene vet hvilket foretak de forholder seg til. Dette er viktig informasjon blant annet i relasjon til Bankenes sikringsfond.»

Det er innskuddsgarantiordningen som skaper et problem. Om en kunde ikke skjønner at Bulder Bank og Sparebanken Vest er en og samme bank, skulle hen i teorien kunne plassere to millioner på konto på hvert sted og dermed risikere å tape halvparten om Sparebanken Vest skulle gå konkurs.

Det prinsipielle standpunktet til Finanstilsynet er det lett å skjønne.

At sannsynligheten er mindre enn minimal for at noen faktisk har plassert så mye penger på to sparekontoer uten å få med seg eierforholdene og i tillegg skulle bli rammet av en snarlig konkurs, spiller mindre rolle.

Det som overrasker mer i vedtaket er hvor problematisk bruken av ordet «bank» er når det gjelder det som kalles sekundære forretningskjennetegn. Det poengteres at det ikke finnes et forbud mot å bruke bank i slike sammenhenger, men argumenteres kraftig for hvorfor det er problematisk når det kommer til Bulder Bank.

Det må innrømmes at FinShift sliter litt med det. Vi skulle nok foretrekke både å låne og å spare penger i noe som heter Bulder Bank heller enn i bare Bulder.

At Bulder Bank etter den første kritikken har tatt i bruk tillegget «fra Sparebanken Vest», som i bildet over, tilfredsstiller heller ikke departementet.

Kritikken går på at logoen er utformet med for liten skrift, at Bulder Bank i flere tilfeller er brukt uten tillegg samt at det for mange kan være uklart hva «fra Sparebanken Vest» betyr. At det til og med kan være med å tilsløre Bulder Banks tilknytning til Sparebanken Vest.

Det er argumentasjon som har lite å gjøre med innskuddsordningsproblematikk, og blir ærlig talt for dumt, når både Himla og Nybygger.no har logoer som er satt sammen på den samme måten.

Relaterte saker

→ (+) Bulder Bank får refs for markedsføring: Kunder kan ha fått et «feilaktig» inntrykk, mener Finansdepartementet (Dagens Næringsliv)
Vedtak i klagesak (Finansdepartementet)
Derfor blir det spesielt interessant å følge sparebankenes «subbrands»

Powered by Labrador CMS