REGULERING

Kun to søkere til Finanstilsynets sandkasse

Nå vurderer tilsynet å innføre løpende opptak.

Vidar Stjern Nordtømme, koordinator for den regulatoriske sandkassen i Finanstilsynet.
Publisert Sist oppdatert

Det går stadig nedover med interessen for Finanstilsynets regulatoriske sandkasse. Det første året mottok tilsynet 12 søknader. Sparebank 1 og Quesnay ble valgt ut.

Til fjorårets sandkasse ble det bare sendt inn fem søknader, og det eneste selskapet som ble valgt ut var Abendum.

Da Shifter intervjuet sandkassekoordinator Vidar Nordtømme i forkant av årets søknadsprosess, håpet han på å bryte den nedadgående trenden, men ventet ikke noe voldsomt oppsving.

Slik ble det ikke. Da Finanstilsynet mandag la ut fasit, hadde kun to selskaper søkt; Poqyt Financials AS og R8me AS. Om noen av dem til sist blir tatt opp i sandkassen, er uklart. Finanstilsynet skriver på sine hjemmesider at søknadene fortsatt er til behandling.

Nordtømme pekte allerede i høst på at utviklingen minnet om den som har funnet sted i Danmark, som kom i gang med sin sandkasse et år før Norge. Danskene har som følge av sviktende søknadsgrunnlag gått fra en fast søknadsfrist til løpende opptak.

Det er noe også det norske Finanstilsynet vurderer.

– Ja, det vil vi vurdere. Det lave søknadstallet aktualiserer dette spørsmålet. Også sandkassen i Storbritannia, som har størst aktivitet i Europa, har gått over til løpende opptak. Begge måtene å gjøre dette på har fordeler og ulemper, sier Vidar Nordtømme til Finanswatch, som rapporterte saken først.