FinSHIFT 29.06.2022

Krever 275 millioner etter bankkollaps

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Stian Rustad gründer 24SevenOffice

Hva er saken?

24SevenOffice og ni andre aksjonærer i Optin Bank varsler søksmål mot tidligere styreleder Trygve Christian Moe og øvrige styremedlemmer, samt tidligere daglig leder Harald Dahl Pedersen.

Selskapet har kommet frem til at man har tapt 275 millioner kroner på samarbeidet og investeringen i banken.

Samtidig frafaller 24Sevenoffice sitt økonomiske krav mot boet i Optin som er avviklet under offentlig administrasjon etter den spektakulære konkursen for et år siden. Ifølge styreleder Karl Anders Grønland i 24SevenOffice er kravet til selskapet så stort at det ikke ville blitt midler igjen i boet til øvrige kreditorer, og at regningen må tas av det tidligere styret og ledelsen i banken.

– Både vi og andre aksjonærer ble forledet av det tidligere styret og daglig leder i banken. Vi mener de opptrådte uaktsomt, grovt uaktsomt eller til og med forsettlig, og vi vil gå rettens vei for å få dekket våre tap, sier gründer og adm. direktør Stian Rustad i 24SevenOffice til Finansavisen som var først med å rapportere om søksmålet..

Hvorfor er dette interessant?

Søksmålet kommer ganske nøyaktig et år etter at Finanstilsynet satte Optin Bank under offentlig administrasjon. Bank hadde da ikke klart å å øke kjernekapitalen med 100 millioner kroner, som tilsynet krevde i en knusende rapport noen måneder tidligere.

«Etter Finanstilsynets vurdering har hverken styret eller administrasjonen i banken hatt oversikt over eller kontroll på risikoen i banken. Bankens manglende etterlevelse av gjeldende regelverk som påpekes i rapporten, er samlet sett svært alvorlig», skrev tilsynet i rapporten fra april.

Revisors innberetning fra KWC Revisjon og undersøkelser gjennomført av Arntzen de Besche Advokatfirma peker i den samme retningen.

– Samtlige rapporter retter sterk kritikk mot det tidligere styret og ledelsen i Optin Bank for overoptimistiske fremtidsprognoser og urealistiske budsjetter, sier Tom Hugo Ottesen, partner i Kvale Advokatfirma og administrasjonsstyrets leder til Finansavisen.

Bankkollapsen spant ut av en strid mellom 24Sevenoffice og Nordic Corporate Bank, som begge ønsket å overta banken før den kollapset. Allerede da mente både Grønland og Rustad at det hadde forekommet skittent spill av ledelsen i banken.

Optin Bank var den tredje norske banken i historien som ble satt under administrasjon, men det er første gang forholdene fører til at det blir tatt ut søksmål mot styre og ledelse.

Optins tidligere daglige leder Harald Dahl-Pedersen og tidligere styreleder Trygve Christian Moe skriver i en e-post til Finansavsisen at de anser kravene som grunnløse.

Hva er konsekvensen?

Det må en kommende rettsak vise. At samtlige rapporter tenger et lite flatterende bilde av bankens virksomhet, ser jo ikke bra ut for den tidligere ledelsen, men at dårlig eller inkompetent ledelse ikke nødvendigvis fører til en fellende dom har vi også sett før.

Relaterte saker

→ (+) Gigantkrav etter bankkonkurs (Finansavsien)
→ (+) Banksatsingen til 24SevenOffice på spill etter knusende rapport fra Finanstilsynet
→ (+) Sviende nederlag for 24SevenOffice: «Om det viser seg at det bare er udugelighet, og ikke svindel, er Optin Bank et avsluttet kapittel for oss»
Første gang siden finanskrisen: Staten tar over styringen av Optin Bank

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.