FinSHIFT 10.05.2023

Kostbar innrømmelse fra Monio og SR-Bank

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Glenn Sæther, styreleder i Monio og konserndirektør i Sparebank 1 SR-Bank

Hva er saken?

Monio og eieren Sparebank 1 SR-Bank melder at det skal settes av et tosifret millionbeløp for å begrense mulige tap for omtrent 1800 folkeinvestorer som har investert penger på plattformen.

Etter en analyse av hele låneporteføljen til folkefinansieringselskapet, er det funnet to forhold som skiller seg betydelig ut - og der SR-Bank og Monio nå er beredt til å dekke deler av et eventuelt tap for investorene.

Det ene gjelder en norsk utbygger som gjennom flere selskaper har lånt i alt 160 millioner kroner fra Monios «crowd». Dette ble gjort uten at investorene fikk opplyst at utbyggeren var ilagt konkurskarantene og dømt for underslag.

Monio sier at selskapet ble kjent med dette da E24 la frem informasjonen tidligere i år. Det førte til at Monio stoppet videre utlån til utbyggeren.

Utbyggerens advokat skriver i en e-post til E24 at «Monio hadde alle nødvendige bakgrunnsopplysninger i 2019 og hadde ikke avtalerettslig grunnlag for å strupe videre finansiering av vår klients selskaper og prosjekter i forbindelse med artikler i E24.»

Utbyggeren mener derfor at Monio selv bærer skylden for at samtlige 23 lån til hans selskaper er misligholdt. I alt er lån for nesten 40 millioner kroner overført til inkassoselskapet Intrum.

Det andre tilfellet gjelder to hytter i Uvdal. Der står investorene i fare for å tape 8,5 millioner kroner etter at selskapet MG Eiendomsutvikling 2 har gått konkurs.

Utover det skal SR-Bank i tillegg være beredt til å tilby finansiering til andre utbyggerselskap som har lånt penger hos Monio. Dette for å forhindre at mer levedyktige prosjekter også får problemer, og risikerer å påføre Monios folkeinvestorer en økt risiko for å miste pengene sine.

– Dette handler om å reetablere tilliten til Monio, sier Glenn Sæther, styreleder i Monio og konserndirektør i Sparebank 1 SR-Bank til E24.

Hvorfor er det interessant?

Beskjeden kommer etter to og en halv måneds granskning der stadig nye avsløringer fra E24 i høy grad har drevet Monio fra skanse til skanse.

Monio sier fortsatt at selskapet ikke fikk alle relevante opplysninger om utbyggeren som var ilagt konkurskarantene før E24 la frem informasjonen tidligere i år. I tilfellet med hyttene på Uvdal har Monio forsvart seg med at de baserte seg på egenerklæringer og statusoppdateringer fra utbygger, men at man tok affære da det kom frem informasjon om at prosjektet hadde fått problemer.

Det er likevel vanskelig ikke å mene at den første utbyggerens advokat har et godt poeng da han i en e-post til E24 kommenterer det faktum at Monio og SR-Bank er klare til å skyte inn penger.

«Det er riktig at disse lånene skiller seg klart ut fra andre klienter av Monio. Dette fordi Monio beviselig hadde alle nødvendige opplysninger om eiernes bakgrunn flere år før disse lån ble gitt. Når Monio nå mener at informasjonen Monio ga til potensielle investorer ikke var tilstrekkelig, må følgelig Monio ta konsekvensen av det.»

Hva er konsekvensen?

Alle som driver med folkefinansiering pleier å løfte frem tillit som den kanskje viktigste faktoren for langsiktig suksess. Uten tillit vil pengene fra folkeinvestorene utebli. Men tillit tar tid å bygge og kan forsvinne på kort tid.

Tall E24 har innhentet om andelen misligholdte lån i de fire lånebaserte folkefinansieringsselskapene, viser nesten pinlig tydelig hvem som er dårligst i klassen. Per 1. april i år hadde Kameo og Oblinor ingen utestående lån som var misligholdt. Fundingpartner hadde misligholdte lån for 4,5 millioner kroner - av over 900 millioner i utestående lån. Det tilsvarer 0,5 prosent.

Monio delte tall fra 31. desember. Disse viste misligholdte lån for 19,5 millioner av utestående lån på 368 millioner kroner, eller en andel på 5,3 prosent. Dette tallet er betydelige høyere i dag, ettersom de to eksemplene som er nevnt i denne saken representerer misligholdte lån for nesten 50 millioner kroner.

Det er med andre ord ikke så rart at eier Sparebank 1 SR-Bank nå kommer litt tydeligere på banen og prøver å redde stumpene.

– Vi ser at tilliten til Monio er betydelig svekket som følge av sakene som er omtalt i E24, sier Sæther til E24.

Spørsmålet er hvordan den skal gjenopprettes. En opptelling FinShift har gjennomført viser at det fra nyttår og frem til 25. februar, da den første artikkelen sto på trykk i E24, hadde Monio gjennomført 16 lån på plattformen. Etter det er ni til blitt gjennomført. De to siste prosjektene på plattformen var ikke engang nær å få lånt hele beløpet de ønsket.

Et prosjekt på Tjøme fikk inn 1,2 millioner av ønskede 2,9. Og fase 7 i et byggeprosjekt i Ørsta fikk bare inn 840.000 kroner av de ønskede 2,5 millioner kronene. Her kan det legges til at fase 6 i det samme prosjektet ble fylt opp til 2,5 millioner bare en måned tidligere.

Det er ikke utenkelig at sistnevnte er et eksempel på den type prosjekt som SR-Bank nå sier seg å være klar til å gå inn å hjelpe.

At Monios problemer har smittet over på SR-Bank-konsernet, innrømmer kommunikasjonsdirektør Øyvind Knoph Askeland overfor FinansWatch.

– Det er klart det er krevende, men fokuset må være på å unngå saker med store tap i fremtiden. Vi ser på interne rutiner og prosesser i selskapet, og vil revidere hele forretningsmodellen, sier Askeland, men avviser at det skulle være aktuelt å selge eller avvikle virksomheten.

Det er ikke FinShift like overbevist om.

Relaterte saker

Blar opp millioner for å begrense tapet for folkeinvestorer
Vil bla opp tosifret million-beløp til Monio-investorer (E24)
Folkefinansiering: Store forskjeller i andelen misligholdte lån (E24)
→ (+) SR-Bank om Monio-trøbbel: Vi må se på hele forretningsmodellen (FinansWatch)
→ (+) BI-ekspert om Monio: En omdømmekrise kan ta 5-6 år å bli kvitt (FinansWatch)