FinSHIFT 17.11.2021

Klynge med overskuddsproblem

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Hva er saken?

For tre år siden ble Finance Innovation i Bergen utnevnt til nasjonal fintech-klynge. Med statusen som National Centre of Expertise fulgte også et årlig tilskudd på fem millioner kroner fra Innovasjon Norge, som skal brukes på å bygge og utvikle et norsk fintech-økosystem.

Daglig leder Atle Sivertsen oppsummer de tre årene med at Finance Innovation har klart å vokse seg ut av Bergen og bli en organisasjon også for startups. Han er derimot ikke fornøyd med pengebruken.

Det har vært altfor lavt. Innregnet resultatprognosen for 2021 har selskapet hatt et samlet overskudd på drøyt fem millioner kroner de siste tre årene. Det vil si at en tredjedel av pengene fra Innovasjon Norge vil stå ubrukt ved årsskiftet. Det er ikke godt nok for en non-profit-organisasjon, mener Sivertsen.

Den viktigste årsaken til at det er blitt slik, ifølge Sivertsen, er at pandemien har gjort det nesten umulig å sette i gang nye prosjekter. «Når man ikke kan møtes over en kopp kaffe, går det ikke å bygge den tilliten som trengs mellom konkurrenter som skal samarbeide», oppsummerer han.

Hvorfor er dette interessant?

Da Finance Innovation fikk sin NCE-status som nasjonal fintech-klynge, kom det overraskende på mange. Finance Innovation hadde bare halvannet år på baken, besto stort sett av store banker og bedrifter på Vestlandet, mens de små startup-selskapene var forsvinnende få.

Kritiske stemmer mente at av det ville det neppe bli et nasjonalt kraftsenter for fintech, og noen mener at det fortsatt ikke har blitt det.

Sivertsen selv innrømmer at Finance Innovation ble startet for å vekke liv i finansmiljøet i Bergen og at klynge-statusen kom tidlig, kanskje for tidlig. Han mener også at organisasjonen har gjort mye for å endre på det.

Han sier at man i dag har flere medlemmer andre steder i Norge enn på Vestlandet, og at medlemsveksten i hovedsak kommer blant startups.

På «skrytelisten» over samarbeidsprosjekter Finance Innovation har lagt til rette for, er det egentlig bare et som har en direkte kobling til noen av de «nye» fintech-selskapene: Quantfolios modell for bærekraftsmerking av fond. Det er det eneste prosjektet som er blitt startet under pandemien.

«Er det noe jeg gjerne skulle ha sett at vi hadde fått gjort mer av, er det slike caser» mener Sivertsen.

Hva er konsekvensen?

Det er lett å skjønne at Sivertsen gjerne hadde sett en annen hverdag de siste årene. Omtrent halve tiden Finance Innovation har vært fintech-klynge har det vært pandemi.

I de to årene som gjenstår av femårsperioden som klynge, vil Finance Innovation likevel være til nødt til å vise at klynge-virksomhet har livets rett som økosystembygger. Det er ikke alle som er overbevist om dette, ikke en gang pengekilden Innovasjon Norge.

Organisasjonen har i disse dager hele klyngeprogrammet oppe til vurdering. Med de kutt som er blitt pålagt fra den nye regjeringen, er det ikke umulig at Innovasjon Norge finner det nødvendig å kutte også i klyngepenger.

Les mer:
Finance Innovation har gått i pluss hvert år siden de ble fintech-klynge: Sjefen mener det er synd

Powered by Labrador CMS