Fintech

Kjempesmell for Lunar – tapte 2,3 milliarder kroner i fjor

2022 var et tøft år for den danske utfordrerbanken Lunar, med havarert norsk bankkjøp, doble nedbemanningsrunder og gjentatt kritikk fra det danske Finanstilsynet.

Lunar-gründer Ken Villum Klausen, måtte ta milliardtap i 2022, men tror på et bedre 2023
Publisert Sist oppdatert

Dermed ble heller ikke tallene banken la frem for 2022 lystig lesing. I hvert fall ikke på bunnlinjen. Resultat etter skatt for Lunar Group endte med et underskudd på 1488 millioner danske kroner eller 2,34 milliarder norske kroner.

Det var litt mer enn en dobling av underskuddet fra året før på 737 millioner danske kroner, noe som betyr at Lunar i løpet av de to siste årene har hatt et samlet underskudd på 3,5 milliarder millioner norske kroner.

Det er nesten like mye som de drøyt 3,8 milliarder kroner (325 millioner euro) som banken har hentet inn via en rekke kapitalrunder de siste årene. I tillegg kommer den siste runden fra mars i år, da Lunar fylte kassen med 382 millioner kroner i en rettet emisjon.

Målet med den kapitalinnsprøytingen var å bli lønnsom raskere i alle de nordiske markedene, ifølge selskapet.

Store engangstap

Ser man nærmere på tallene, viser det seg at over 40 prosent av tapet i 2022 kommer fra engangskostnader.

Mesteparten, nesten 900 millioner kroner, kommer fra nedskrivninger på av goodwill i selskapet Lunar Journey AB. Det er det som tidligere hette Lendify, låneselskapet som var Lunars vei inn på det svenske markedet i 2021.

Ifølge Breakit ble Lendify verdsatt til rundt 1,2 milliarder svenske kroner, drøyt én milliard norske kroner.

– Det har oppstått en situasjon der vi var nødt til å skrive ned verdien av det kjøpet. Men vi jobber videre med vår forbrukslånsportefølje og prøver å maksimere inntjeningen av den, sier Mats Persson Bergius, administrerende direktør for Lunar i Norge og Sverige, til Shifter i sitt første intervju etter at han tok over ledelsen av den norske delen av Lunar etter Eilin Schjetne.

Valutasmell

Det andre større engangsposten henger sammen med forsøket på å kjøpe Instabank for 1,29 milliarder kroner.

– Vi hadde jo blitt enige om å kjøpe Instabank for en bestemt pris. I forbindelse med det tok vi ut en valutaforsikring og når det så ikke ble noen avtale, fikk vi dessverre et valutatap, sier Bergius.

Et ganske betydelig tap. Valutasmellen økte underskuddet med 137 millioner kroner.

Tunge investeringer

I tillegg har Lunar gjort store investeringer i en ny kjernebankløsning som har gitt banken en felles nordisk plattform, Lunar har også koblet seg på det norske betalingssystemet NICS og tilsvarende system i Sverige.

– Det har vært en kostbar prosess, men når vi er vel inne i denne infrastrukturen, med en moderne underliggende plattform, gir det store muligheter fremover. Det er jo noe som våre investorer ser og som har gjort at det har vært med på satsingen, sier Bergius, og legger til at selskapet regner med kostnadene for 2023 vil bli vesentlig lavere.

Inntektene økte med 360 prosent

Selv om underskuddet er stort, er det også lyspunkter i Lunars rapport. Nettoinntektene fra renter og gebyrer økte med 360 prosent til 367 millioner kroner, opp fra 80 millioner kroner i 2021.

– Vi er veldig fornøyde med å se at kundene bruker våre løsninger mer og mer, og at vi opplever en stor økning i inntekter fra renter og gebyrer på 360 prosent, sier Ken Villum Klausen, grunnlegger og administrerende direktør i Lunar Group i en pressemelding.

Han fortsetter:

– Vi ser en veldig positiv utvikling i inntjeningen. Den fortsetter i første kvartal av 2023. Det viser at vi er på riktig spor på veien mot å bli lønnsomme, og at vi vil få et langt bedre resultat i 2023, sier Klausen.

Kundeveksten har også vært god. Lunar har passert 650.000 kunder, fordelt på omtrent 380.000 i Danmark, 200.000 i Sverige og 70.000 i Norge.

Norsk hodepine ...

En potensiell norsk hodepine er fortsettelsen på det feilslåtte forsøker på å kjøpe Instabank. Aksjonærene i Instabank har gått til sak og krever 600 millioner kroner i erstatning.

– Hva skjer med den prosessen? Regner dere med å vinne frem, eller jobbes det med å få til en avtale før det ender i retten?

– Ingen kommentar. Det er en pågående prosess, og vi håndterer det innom rammene for den diskusjonen, sier Bergius.

– Hvor mange norske bedriftskunder har dere i dag?

– Vi går ikke ut med tall på det, sier den svenske Lunar-sjefen for Norge.

Abonner på nyhetsbrevet FinShift

Hold deg oppdatert på det siste og viktigste om fremtiden innen bank- og finansbransjen

Ja, takk!