FinSHIFT 15.03.2023

Ivrig pizzabaker brenner for banking-as-a-service

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Dagens gjest er Ørjan Karlsen, leder Produkt Bedriftsmarked i Sparebanken Vest.

Hva går jobben din ut på?

Jeg har ansvar for strategi og forretningsutvikling for bedriftsmarkedet i Sparebanken Vest. Oppdraget er å lage så gode løsninger at bedriftene rett og slett ikke kan ignorere oss. Min rolle er å legge til rette for at våre dyktige forretningsutviklere, produkteiere og utviklingsteam gjør nettopp det. Vi skal befeste bankens posisjon på Vestlandet, og skape lønnsom vekst gjennom vår unike posisjon som teknologitung, regional sparebank.

Hva er det mest spennende prosjektet du har jobbet på så langt?

Etableringen av Stiftemaskinen, som er Folios selskapsetableringsløsning. Den er vilt effektivt og populær blant kundene, og gjorde at Folio var en naturlig partner når Brønnøysundregistrene skulle utvikle sine API for selskapsetablering.

Da vi bestemte oss for å lage den, var det heftig. Vi begynte å lage full selskapsetablering med stiftelsesdokumenter, bankkonto, aksjekapital, organisasjonsnummer – alt inn i en pakke. Og dette gjorde vi flere år før banking-as-a-service ble et buzzord.

Jeg vil også nevne summen av initiativene vi har hatt siden vi tidlig i 2018 så den strategiske verdien av å satse på nettopp banking-as-a-service. For bedriftsmarkedet betyr det at vi er posisjonert til å bli en ledende aktør i SMB-markedet i Norge sammen med Folio, samtidig som vi bygger videre på Sparebanken Vests verdiforslag til vestlandsbedriftene.

Hva gjør bankene om tre år som de ikke gjør i dag?

Jeg fokuserer på hva vi kan gjøre noe med selv, og da blir svaret at vi leverer banktjenester til Norges ledende løsning for SMB-bedrifter i samarbeid med Folio og har det sterkeste verdiforslaget til bedrifter i vår region.

Kan du fortelle noe om deg selv vi ikke kan lese på LinkedIn?

Kombinerer godt utviklet høydeskrekk og klatring. Over snittet interessert i pizzabaking med egen pizzaovn og høye krav til ingredienser, og nylig avholdt pizzabakekurs for ledergruppen.