Hordes Alf Gunnar Andersen, t.h. var den som sparket liv i PSD2-diskusjonen for et år siden. Olav Johannessen i Finanstilsynet, (øverst t.v.) deltok også i debatten både for å refse banker og fortelle at fintech-selskapenes søknader til tilsynet kunne bli bedre. I diskusjonen om veien videre, deltar også Stine Seljeseth Aase, PwC, Atle Sivertsen, NCE Finance Innovation, Jarle Hammerstad, Virke og Niklas Sandqvist, Aera.

I fjor var det full krig om PSD2: Nå møtes kranglefantene til «konstruktiv debatt»

Når Fintech Norway inviterer til sitt første arrangement noensinne er temaet naturligvis konsekvensene av innføringen av EUs betalingstjenestedirektiv.

Publisert

I begynnelsen av desember møtes representanter for Fintech Norway, Finanstilsynet, Finance Innovation, Virke, PwC og Aera til diskusjon om hvorfor det fortsatt er så få norske fintech-selskaper som har fått PSD2-konsesjon og hva som skal til for å drive butikk i fremtidens finansmarked.

Disse debatterer på Mesh

  • Alf Gunnar Andersen (Horde)
  • Olav Johannessen (Finanstilsynet)
  • Jarle Hammerstad (Virke)
  • Atle Sivertsen (NCE Finance Innovation),
  • Stine Seljeseth Aase (PWC)
  • Niklas Sandqvist (Aera/Fintech Norway)
  • Karianne Melleby (moderator)

- Jeg utrolig fornøyd med at vi har fått dette arrangement på plass. Helt siden vi og Finanstilsynet begynte ved jevnlige møter i har vi diskutert det muligheten å få til stand dette, sier generalsekretær i Fintech Norway, Daniel Isdal Furset til Shifter.

Da EU betalingstjenestedirektiv, PSD2, ble innført i september 2019, var det tenkt at det skulle slippe løs den store finansrevolusjonen, der de nye, raske fintech-selskaper skulle løpe fra trege banker, bare de fikk tilgang til kundenes konto- og betalingsinformasjon fra bankene.

Slik gikk det ikke i det hele tatt. I november i fjor dro Horde-sjefen Alf Gunnar Andersen i gang den store PSD2-krangelen i Shifter. Etter at Horde fått sin egen PSD2-konsesjon og fått testet bankenes API-er for kontoinformasjon og betalingsinitiering, gikk selskapet ut og anklaget bankene for å trenere arbeidet med å få de nødvendige API-ene på plass.

Startet på Linkedin

I kjølvannet av den innledende krangelen i Shifters spalter, påbegynte Andersen, Christoffer Andvig i Neonomics og Sonni Christine Jakobsen i Bill Kill en uformell diskusjon på Linkedin. Det ble embryoet til Fintech Norway.

Helt siden november i fjor har det vært høy temperatur i PSD2-debatten, men etter hvert som Fintech Norway har blitt «varme i klærne» har de mer opphetede diskusjonene blitt ført i mer lukkede fora. At det til tider har gått hett for seg på disse møtene er blitt bekreftet av både Alf Gunnar Andersen og av Finance Innovation, som har prøvd å innta en fredmeglerrolle og legge til rette for møter mellom banker, tilsyn og fintech-selskaper.

Daniel Isdal Furset, generalsekretær i Fintech Norway.

Ifølge Isdal Furset skal man derimot ikke forvente seg høylytt krangling på Mesh i Oslo i desember – men mer av konstruktiv diskusjon.

- Det er helt klart slik at mange av våre medlemmer er usikre på hva tilsynet faktisk ser etter. Noen som har fått avslag skjønner ikke helt hvorfor, mens andre, som Finanstilsynet har pekt på, heller ikke har vært klare over hvilket ansvar som følger med en konsesjon, sier han.

Forteller om fallgruver

At seksjonssjef i Finanstilsynet, Olav Johannessen, derfor er på plass og skal fortelle om hvilke fallgruver som finnes i søknadsprosessen og hva det faktisk innebærer å ha konsesjon, er veldig viktig mener Isdal Furset.

Likeså at man har fått med seg Virke i diskusjonen. Ifølge Furset finnes det flere selskaper innen handelsnæringen som kan være aktuelle for å søke PSD2-konsesjon, uten å være helt klare over hvilke muligheter som finnes

- API-ene til bankene fortsatt ikke perfekte og alle spørsmål rundt PSD2 er ikke besvart, men nå ønsker vi å rette blikket fremover. Hva kan vi gjøre i dag for å sikre at konkurranse- og innovasjonskraften til det norske finansmarkedet blir så god som mulig i fremtiden, sier han.