FinSHIFT 09.11.2022

Hvordan er det med lønnsomheten til Revolut?

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Nik Storonsky, sjef i Revolut

Hva er saken?

Revolut-sjef Nik Storonsky sier i et nylig intervju med nettavisen Sifted at selskapet er lønnsomt og at det var lønnsomt i fjor også.

Om det er sant eller ikke er det foreløpig ingen som vet. Utfordrerbanken har nemlig ikke lagt frem tall for 2021 enda. Etter to utsettelser er planlagt offentliggjøring av 2021-resultatene i desember, Utsettelsene skal bero på at britiske myndigheter skal har krevd omfattende forbedringer av internkontrollen i selskapet

Det siste kjente resultatet i 2020 endte med et tap på 167 millioner pund, nesten to milliarder kroner, tross inntekter på rett over tre milliarder kroner. Det er ikke et lite tap som skal vendes til pluss, og med tanke på at Revolut aldri har vært lønnsomt, er det nokså optimistisk.

Til det skal man legge at Revolut gikk inn i India i fjor og meldte om planlagt ekspansjon til Mexico og Brasil i september i år. Dessuten sier han i intervjuet at Revolut har doblet antallet ansatte i 2022 til 5000, og har ansatt rundt 300 personer i måneden. Både ekspansjon og nyansettelser pleier å være ting som gjør store innhugg i kassen.

Hvorfor er dette interessant?

En stor del av verdens største fintech-selskaper, som Klarna, Stripe, Affirm, Block, Chime og så videre, har fått enten verdivurderinger eller børskurser slaktet det siste året,

Revolut har ikke gått den samme veien. I juni i fjor hentet banken 800 millioner dollar i en serie E-runde ledet av Softbank og Tiger Global, til en verdivurdering på 33 milliarder dollar..

Den verdivurderingen gjelder fortsatt, og så sent som i sommer uttalte Storonsky at selskapet hadde nok funding til å klare seg i to år til.

Hvis ikke det er slik, ville en ny runde nå med all sikkerhet føre til den samme verdsettelsesslakten som for konkurrentene, da verken Softbank eller Tiger Global er noen særlig sannsynlige bjellesauer i en ny runde. De er to av de investorene som har tapt mest det siste året.

Hva er konsekvensen?

Resultat-rapporten som angivelig skal legges frem i desember, vil garantert følges med lupe av mange. Det kan ligge mer enn bare dårlig tall i de forsinkede resultatene.

En av årsakene til utsettelse skal ha vært at Financial Reporting Council, et tilsynsorgan for revisjonsbyråer, i juli kraftig kritiserte BDOs revisjon av en ikke-navngitt finansiell aktør. FRC konkluderte med at det fantes en uakseptabel risiko for «material misstatement», det vil si at den finansielle informasjon kan forventes å påvirke beslutninger som blir tatt basert på den.

I ettertid har det kommet frem at Revolut er det ikke-navngitte selskapet.

Revolut har også mistet en rekke personer i ledende stillinger innen risiko og compliance i Storbritannia etter sommeren.

I sin konklusjon skrev FRC at fintech-gruppen «trenger å ha kontrollmekanismer som en bank». Det kan ikke vært godt nytt for en aktør som fortsatt venter på å bli godkjent som bank i nettopp Storbritannia.

Relaterte saker

Revolut-sjefen sier han fortsatt kan hente penger om selskapet vil ekspandere raskere (Sifted)
(+) Bare tre av Europas mest verdifulle scaleups er lønnsomme
Revolut under press etter at revisjon finner brister (Financial Times)
Revoluts inntekter og brukerstatistikk i 2022 (Businessofapps)
Revolut's Wall of Worries (innlegg på LinkedIn av Grant Halverson)