FinSHIFT 15.02.2023S

Hvor lenge rekker 380 millioner for Lunar?

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Ken Villum Klausen, gründer og adm. direktør i Lunar.
Ken Villum Klausen, gründer og adm. direktør i Lunar.

Hva er saken?

Den danske utfordrerbanken Lunar har gjennomført en rettet emisjon mot flesteparten av eksisterende aksjonærer.

Den ga Lunar 35 millioner euro, cirka 382 millioner norske kroner, i friskt kapital.

Ifølge selskapet er målet med kapitalinnsprøytingen å nå lønnsomhet raskere i alle de nordiske markedene.

– Vi og andre selskaper skal hente penger i et kapitalmarked som er helt annerledes enn tidligere. Det er et ufravikelig krav om inntjening. Det siste året har vi forbedret produktet vårt, fått flere kunder og økt inntjeningen betydelig. Det kommer vi til å fortsette med i 2023 og årene fremover, fordi markedet trenger en seriøs utfordrer i bransjen, sier gründer og daglig leder i Lunar Group, Ken Villum Klausen, i en pressemelding.

Hvorfor er dette interessant?

Etter et mildt sagt tungt siste halvår for Lunar, kan denne emisjonen ikke sies å komme som en overraskelse.

Etter at det norske Finanstilsynet stoppet oppkjøpet av Instabank i slutten av september har det stort sett bare vært motgang å spore i nyhetene rundt selskapet.

►Det havarerte oppkjøpet har ført til et søksmål der Instabanks aksjonærer krever 600 millioner norske kroner i erstatning.

► Rett etter at oppkjøpet ble stoppet, kom en første nedbemanningsrunde, som førte til at 40 personer måtte gå.

► I november meldte det danske Finanstilsynet at banken måtte endre på sine kredittvurderingrutiner om den ønsket å fortsette med utlånsvirksomhet. Kritikken ble fulgt opp i desember med beskjed om at banken ikke fikk føre alle utlån i den svenske virksomheten Lendify på egen balanse.

► Rett før jul kom så nedbemanningsrunde to med 50 nye oppsigelser. Den førte blant annet til at Norgessjefen Eilin Schjetne måtte gå, og at styringen av den norske virksomheten ikke lenger ville skje fra Oslo.

Hva er konsekvensen?

For å finansiere drømmen om å bygge en nordisk digitalbank har Lunar har hatt flittig kontakt med kapitalmarkedene. Den første store emisjonen ble gjennomført i august 2019. Siden har Lunar hentet rundt 450 millioner euro, grovt regnet 4,5 milliarder kroner, via en rekke større emisjoner .

Ved den utvidede serie D-runden på 700 millioner kroner i mars i fjor – et par uker for oppkjøpsforsøket av Instabank ble kjent – var banken verdsatt til drøyt 20 milliarder kroner.

Hvor mye som er igjen av den verdsettelsen i dag, fremgår ikke av pressemeldingen fra den siste runden. Men vi kan utgå fra at den er blitt vesentlig lavere.

Pengene som har kommet inn er blitt brukt på oppkjøp og skalering av selskapet. Det ligger an til at selskapet har et samlet tap på over én milliard danske kroner, nærmere 1,5 milliarder norske, hittil på 20-tallet. 2020 endte med minus 245 millioner DKK etter skatt. I 2021 hadde det økt til 515 millioner DKK. Hva 2022 endte på, er ikke kjent enda, men allerede i 2021-rapporten spådde ledelsen et tap på 200-300 millioner danske kroner det kommende året.

Til det kan legges søksmålet fra Instabank som i verste fall kan koste 600 millioner norske kroner.

Det er ikke uten grunn at man lurer på hvordan Lunar skal klare å få til lønnsomhet i Danmark, Norge og Sverige og opprettholde alle regulatoriske kapitalkrav med i sammenhengen ganske så beskjedne 380 millioner.

Relaterte saker

Utfordrerbanken Lunar henter inn 382 millioner kroner til vekst i Norden
Lunar henter 38 millioner euro i håp om å nå lønnsomhet (TechCrunch)
Har Lunar mistet sin gravitasjonskraft? (FinShift)
Instabanks søksmål mot Lunar er sendt til retten (FinansWatch)

Powered by Labrador CMS