Huddlestock-sjef John E. Skajem har måtte ta noen tøffe telefoner til Tyskland den siste tiden.

Huddlestock kvitter seg med hjernen bak BNP Paribas-avtalen

Tyske Peter van Kleef må gå som sjef for datterselskapet Huddlestock Systems GmBH, og levere tilbake aksjer for cirka 27 millioner kroner.

Publisert

I en pressmelding torsdag skriver Huddlestock at van Kleef får gå fordi han ikke har «met the agreed timeline for client acquisition»

– På godt norsk høres det ut om dere har gjort som Manchester United, og sparket sjefen som ikke har levert varene?

– Sparke er feil å si, han har valgt å si opp sitt arbeidsforhold til vårt heleide datterselskap i Tyskland, basert på at han ikke har levert i henhold til avtalen. Når man har en avtale på hva man skal levere og tidshorisonter på det og det ikke skjer, da er det naturlig at man blir enige om å avslutte samarbeidet, sier John E. Skajem, administrerende direktør i Huddlestock Fintech, morselskap til den tyske enheten.

Førte til dårligere resultater

At van Kleef ikke har levert varene, ser man konsekvensene av i rapporten for tredje kvartal, som Huddlestock nylig la frem. Selskap hadde inntekter på 6,7 millioner kroner i kvartalet og 30,5 millioner kroner totalt. Ifølge Skajem ligger selskapet fortsatt an til å nå det opprinnelige målet om 40 millioner kroner for hele året.

Derimot endret Huddlestock EBITDA-guidingen for året fra pluss 1 million til minus 3,5-5,5 millioner kroner. Etter ni måneder ligger selskapet på et tap 4,7 millioner kroner.

Peter van Kleef

– Det skyldes at vi trodde vi skulle være live med flere kunder med våre teknologiske løsninger i løpet av året og at det skulle gi oss større gjentagende inntekter i løpet av 2021, sier Skajem.

Det er her koblingen til van Kleef kommer inn. Nesten alle Huddlestocks kunder finnes i Tyskland.

– Han har ikke levert godt nok på kundearbeidet, verken på onboarding av kunder som har signert avtaler eller på å hente inn nye kunder, sier Skajem.

Fikk æren for storavtalen

Peter van Kleef er ikke hvem som helst i Huddlestock-sfæren. Det er i høy grad takket være ham at Huddlestock i dag kan si at den franske storbanken BNP Paribas står på kundelisten.

Da Shifter i januar spurte John E. Skajem om hvordan Huddlestock hadde klart å komme på innsiden av brannmuren til BNP Paribas, svarte han:

– Vi klarte dette takket være gode kontakter i BNP Paribas og fordi vi har skapt et svært innovativt og effektivt produkt. Peter van Kleef skal ha mye av æren for produktet og denne banebrytende avtalen for selskapet.

– Med tanke på hvor sentral van Kleef har vært for BNP-samarbeidet. Hvordan påvirkes det av at han nå får gå?

– Det påvirkes ikke i det hele tatt. Vi har god kontakt med BNP og introduserer nye kunder ukentlig.

– Det som ikke fungerer, er den delen som BNP selv skulle ta i bruk for å trekke inn nye kunder. Den er ikke aktiv, men det påvirker ikke avtalen mellom oss og BNP, bare at volumet og dermed inntektene for oss blir mindre i det korte bildet, sier Skajem.

Eide nesten 20 prosent av selskapet

München-baserte van Kleef hadde brukt nesten ti år på å utvikle løsningen som BNP skal bruke gjennom sitt eget selskap, Lakeside Systems, da han i 2017 kom i kontakt med Huddlestock-gründerne Øyvind Hovland, Michel van Tol og Murshid M. Ali.

De fant tonen og kom til enighet om at Huddlestock først kjøpte 50 prosent av Lakeside Systems, så 25 prosent til, og i 2020 de siste 25 prosentene, og dermed var datterselskapet Huddlestock Systems.

Etter disse oppkjøpene satt Peter van Kleef igjen med 20 prosent av aksjene i morselskapet Huddlestock Fintech, og var i en periode største aksjeeier i selskapet.

Etter å ha solgt noen få aksjer underveis, satt ha igjen med omtrent 20 millioner aksjer i selskapet. Med dagens sluttkurs på 2,69 kroner var innehavet verdt nesten 54 millioner kroner.

Må levere tilbake halvparten

Omtrent halvparten av disse aksjene var koblet til van Kleefs måloppnåelse med det tyske selskapet.

At han nå må gå, får dermed store økonomiske konsekvenser for ham.

– Vi tar tilbake den delen av aksjene han har hatt fått for å gjøre den jobben han ikke fullførte, sier Skajem.

Det betyr at litt over ti millioner aksjer går i retur til selskapet. Van Kleef får fortsatt beholde litt under ti millioner aksjer. Partene er blitt enige om at aksjene ikke kan selges i løpet av de kommende 18 månedene, med unntak for aksjer tilsvarende fem millioner kroner. Det tilsvarer i underkant av 20 prosent av aksjene van Kleef får beholde.

Går inn som sjef selv

Skajem går nå selv inn som sjef for det tyske selskapet. Han forteller at han allerede har fått den nødvendige godkjennelsen som leder av et verdipapirforetak, som tyske myndigheter krever.

Den første oppgaven blir derimot ikke å rekruttere inn en erstatter i sjefsstolen, men å rekruttere et par nye selgere og noen til å dekke enkelte administrative oppgaver.

– Over tid skal vi nok finne en ny leder, men jeg vil ikke forhaste det arbeidet og heller bruke tid på å finne ut av hvordan vi skal organisere oss godt i Tyskland for videre vekst, sier Skajem.